3,9 millioner kroner er bevilliget til forskningsprojekter, der skal gøre det nemmere at være borger med diabetes.

3,9 mio. kr. til diabetesforskning

22. september 2020

Kan en SMS hjælpe med at stabilisere blodsukkeret? Kan øget patientinddragelse give en bedre behandling af fodsår? Kan man forudsige risikoen for, at et spædbarn udvikler diabetes senere i livet med en simpel blodprøve? Det er nogle af de spørgsmål, som forhåbentlig bliver helt eller delvist besvaret i de forskningsprojekter, som Steno Diabetes Center Sjælland har uddelt midler til i år.

Steno Diabetes Center Sjælland har netop uddelt sine årlige forskningsbevillinger. I år bliver der uddelt knap 3,9 mio. kr. i alt til seks meget forskellige projekter: Således har alt fra grundforskning i biomarkører over sociale indsatser til en ny organisering af behandlingen af multisygdom opnået støtte.

Fælles for alle seks projekter er dog, at de lever op til Steno Diabetes Center Sjællands mission om at udvikle en patientcentreret diabetesbehandling med særligt sigte mod at minimere ulighed i sundhed. Samtlige projekter er desuden tværfagligt funderet og arbejder med involvering af brugerne direkte i projekterne.

Forebyggelse i familier med type 2-diabetes

Børn af forældre med type 2-diabetes er selv i øget risiko for at udvikle diabetes senere i livet. Tidlig forebyggelse er derfor essentiel, og det er også udgangspunktet for et forskningsprojekt, ledet af strategisk konsulent Anne Louise Bjerregaard fra Steno Diabetes Center Sjælland. Formålet er at udvikle en familiebaseret indsats, der kan fremme trivsel og sunde vaner hos både børn og voksne i familierne.

Projektet afvikles i samarbejde med bl.a Roskilde Universitet og Syddansk Universitet og bliver støttet med 573.274 kr. af Steno Diabetes Center Sjælland.

Tidlig markør for type 1-diabetes

Dette projekt undersøger, om man kan forudsige spædbørns risiko for at udvikle type 1-diabetes senere i livet med en simpel blodprøve. Gennem graviditeten udveksler mor og foster helt naturligt celler, og hos omkring hvert femte kan man finde disse celler i barnet også efter fødslen. Hos børn med type 1-diabetes er forekomsten imidlertid markant højere, men sammenhængen mellem denne særlige type celler og diabetes er stadig underbelyst.

Det er netop denne sammenhæng, projektet undersøger – og håbet er, at man på den lange bane kan finde en pålidelig markør for type 1-diabetes, så man med en blodprøve af den nyfødte kan forudsige risikoen for, at barnet på sigt udvikler sygdommen. Projektet ledes af overlæge og klinisk forskningslektor Christina Ellervik fra Region Sjælland og er støttet med 350.000 kr. af Steno Diabetes Center Sjælland.

Diabetes har en social slagside

Type 1-diabetes hos børn og unge påvirker hele familien, fordi sygdommen kræver adfærdsændringer døgnet rundt. Derfor skal hele familien være godt klædt på til at håndtere sygdommen og sikre en god regulering af barnets diabetes. Man ved, at borgere med lav social status også har et generelt dårligere helbred, men der eksisterer ikke ret meget viden om, hvordan forældres sociale status kan have betydning for et behandlingsforløb af kronisk sygdom hos børn – eller om målrettet støtte til familierne har effekt på behandlingsforløbet.

I dette projekt undersøger overlæge Jeanett Lauenborg fra Nykøbing Falster Sygehus derfor, hvordan børn med type 1-diabetes, som bor i socialt udsatte områder, lever med deres sygdom, og hvordan de kan understøttes, så de får bedre trivsel og sygdomsregulering. Projektet afvikles bl.a. i samarbejde med Roskilde Universitet og støttes med 560.000 kr. af Steno Diabetes Center Sjælland.

Bedre behandling af diabetiske fodsår

Omkring 22.000 danskere lever med diabetiske fodsår, og alene i Region Sjælland foretages der årligt omkring 200 ben-, fod eller tåamputationer som følge af diabetiske fodkomplikationer. Det er selvsagt en stor byrde både for den enkelte og for samfundet som helhed.

Alting tyder på, at tiltag målrettet patientinddragelse i behandlingen af fodsår i dag er sparsom. Derfor vil dette projekt undersøge patienters, pårørendes og behandleres erfaringer, forventninger og behov for patientinddragelse. Tesen er, at en øget patientinddragelse vil øge patienternes livskvalitet og give en bedre behandling af de diabetiske fodsår. Projektet ledes af sygeplejefaglig forskningsleder Carinna Hansen fra Sjællands Universitetshospital i Køge og er støttet af Steno Diabetes Center Sjælland med 1.014.532 kr.

Tværfaglig klinik skal behandle hjertesygdom og diabetes

Kombinationen af type 2-diabetes og hjertekarsygdom udbredt – både i Danmark og resten af verden. Multisygdom øger risikoen for andre komplikationer og medføre en væsentlig forringet livskvalitet.

Ofte oplever patienter med multisygdom en fragmenteret behandling af deres forskellige diagnoser i sundhedsvæsnet. En fælles tværfaglig klinik, som både behandler patienternes diabetessygdom og hjertekarsygdom er netop etableret på Holbæk Sygehus og vil på sigt også blive etableret på Slagelse Sygehus. I dette forskningsprojekt evalueres det, om den koordinerede behandling af diabetes og hjertekarsygdom kan forbedre patientforløbene, og det undersøges, hvordan den tværfaglige klinik passer ind i sygehusvæsnets organisering nu og fremadrettet. Projektet løber i to år, ledes af overlæge Anne Merete Boas Soja fra Holbæk Sygehus og støttes med 350.000 kr. af Steno Diabetes Center Sjælland.

SMS’er skal give et mere stabilt blodsukker

Mange danskere med type 2-diabetes lever med et dårligt reguleret blodsukker, hvilket på sigt kan give alvorlige komplikationer til sygdommen. Et nyt projekt vil derfor udvikle et SMS-system, som er skræddersyet netop denne målgruppe. Borgere med en dårligt reguleret type 2-diabetessygdom vil i projektet modtage SMS-beskeder, som skal hjælpe dem til at ændre livsvaner i hverdagen – og derigennem opnå en sundere livsstil og en bedre regulering af deres diabetes.

Projektet ledes af strategisk konsulent Lars Bruun Larsen fra Steno Diabetes Center Sjælland, og patienter, som skal deltage, rekrutteres fra almen praktiserende læger i Region Sjælland. Projektet er planlagt til at vare tre år og afvikles i samarbejde med bl.a. Århus Universitet, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet. Steno Diabetes Center Sjælland har støttet projektet med 1.033.017.

Om forskningspuljen

Bedømmelsesudvalget har bestået af fem repræsentanter fra SDCS’ forskningsråd, der tilsammen dækker forskellige sundhedsfaglige interesser og baggrunde. Inklusiv i bedømmelsesudvalget har også været en patientrepræsentant fra rådets patientfølgegruppe.

Næste forskningspulje bliver slået op i december 2020 med frist januar 2021.

Læs mere om forskningspuljen her.

Kontakt

Hvis du vil vide mere om forskningsprojekterne eller forskningspuljen, kan du kontakte Sara Fokdal Lehn, safp@regionsjaelland.dk.