Post.doc Sara Fokdal Lehn fra Steno Diabetes Center Sjælland har sammen med kollegaer fra Steno i Odense lavet et studie, der for første gang kortlægger regionens borgere med diabetes ned på kommuneniveau.

7 ud af 10 med type 2-diabetes i Region Sjælland lever med flere sygdomme samtidig

12. september 2022

Antallet af voksne med type 2-diabetes stiger. Mange lever med flere sygdomme samtidig med diabetes, og der er generelt flere lægebesøg og hyppigere indlæggelser end blandt resten af befolkningen. Det er nogle af hovedkonklusionerne i et nyt registerstudie, der tegner en profil af, hvem der har diabetes i Region Sjælland anno 2022, og lægger op til mere målrettet behandling og forebyggelse på tværs af region og i de enkelte kommuner.

Steno Diabetes Center Sjælland har i samarbejde med det tilsvarende center i Odense for første gang lavet en udførlig beskrivelse af regionens borgere med diabetes ud fra både sociodemografiske, helbredsrelaterede og behandlingsmæssige forhold. I studiet er data brudt ned til et kommunalt niveau og kan derfor bruges til at understøtte samarbejde med resten af sundhedsvæsnet, forklarer post.doc og forfatter til registerstudiet i Steno Diabetes Center Sjælland, Sara Fokdal Lehn:

– Eksempelvis får vi med denne rapport understreget, at der er stor forskel på andelen af borgere med type 2-diabetes på tværs af kommunerne her i regionen. Tallet går fra cirka fem procent i Roskilde til omkring ni procent på Lolland. Det er ganske markant.

Antallet af folk med diabetes vokser

Fra 2009 til 2019 er andelen af borgere i Region Sjælland, som har type 2-diabetes, steget fra omkring fire procent til cirka syv procent, mens andelen af borgere med type 1-diabetes har været stabilt i samme periode.

– Tendensen med, at der bliver flere og flere med type 2-diabetes, er gældende for hele landet, men i Region Sjælland har vi overhalet det nationale niveau. Det ser altså ud til, at antallet af personer med type 2-diabetes vokser hurtigere i vores region end i resten af landet, forklarer Sara Fokdal Lehn.

I alt lever omkring 45.000 borgere i Region Sjælland med type 2-diabetes (2019-tal), og den stigende tendens ser ifølge rapporten ud til at fortsætte. Samtidig understreger rapporten, at der er brug for tætte samarbejder på tværs af sundhedsvæsnet.

Diabetes er ofte en ud af flere sygdomme

Omkring tre fjerdedele af alle personer med en diabetessygdom i Region Sjælland lider nemlig også af andre sygdomme. Mere end hver tredje med type 2-diabetes har også en hjertekarsygdom, og næsten 30 procent af personer med type 2-diabetes har desuden en psykisk sygdom, oftest relateret til enten angst eller depression.

– De her tal viser meget klart, at det er en patientgruppe, som har meget at tage sig af, og det har stor betydning for den måde, vi i sundhedsvæsnet bedst understøtter dem på. Det er helt sikkert en gruppe mennesker, som har brug for, at sundhedsvæsnet er der for dem. De fleste med flere samtidige sygdomme har nogle meget komplekse forløb og møder formentlig mange forskellige behandlere i sundhedsvæsnet. Det betyder, at der er en risiko for, at de oplever fragmenterede forløb, og det understreger behovet for, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde i det danske sundhedsvæsen, siger Sara Fokdal Lehn.

Mange indlæggelser og lægebesøg

Kompleksiteten understreges desuden af, at personer med diabetes har rigtig mange kontakter med sundhedsvæsnet – og det gælder både i Region Sjælland og i resten af landet. Rapporten viser bl.a., at syv ud af ti personer med type 2-diabetes har ni eller flere kontakter til deres egen læge om året, mens hver femte oplever at blive akut indlagt mindst en gang om året.

Selvom tolkningen af disse tal kan være kompleks, så giver det ifølge Sara Fokdal Lehn anledning til, at man i sundhedsvæsnet overvejer, om tingene kan gøres anderledes:

– Det er meget høje tal og bestemt noget, som er interessant at se nærmere på. For det kan jo betyde flere ting: På den ene side er det positivt, at man tager kontakt med sundhedsvæsnet, når man er syg. Men samtidig er der måske også grund til at undersøge, om vi kan blive bedre i vores forebyggende arbejde, så nogle af de mange indlæggelser og ture til egen læge kan undgås, siger hun.

Den samlede rapport kan læses her 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om rapporten, kan du skrive eller ringe til post.doc Sara Fokdal Lehn: safp@regionh.dk / 93 57 67 88.

Fakta om rapporten

  • Registerstudiet ’Diabetes i Region Sjælland’ er udarbejdet af Steno Diabetes Center Sjælland i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Copenhagen og Statens Institut for Folkesundhed.
  • Steno Diabetes Center Odense har lavet en tilsvarende rapport om forholdene i Region Syd. Rapporten kan læses her.
  • Rapporten bygger på omfattende registeranalyser og data fra perioden 2009-2019.
  • Rapporten ser særskilt på tre patientgrupper: Voksne med type 2-diabetes, voksne med type 1-diabetes samt børn og unge med type 1-diabtes.
  • Registerstudiet afdækker på kommuneniveau medicinforbrug, andre samtidige sygdomme, kontakter med sundhedsvæsnet, samt en række sociale og demografiske faktorer som fx uddannelsesniveau, indkomstforhold, tilknytning til arbejdsmarkedet og familieforhold.
  • Målet er, at tallene fra rapporten kan bruges af behandlere og planlæggere på tværs af regionens sundhedsvæsen til at målrette behandling og forebygge sygdomskonsekvenser til de befolkningsgrupper, som har det største behov.