Aktiviteter

Akutte forløb til personer med diabetiske fodkomplikationer

Indsatserne i dette initiativ skal skabe større opmærksomhed og forståelse for faresignaler og behandling af diabetiske fodkomplikationer blandt personer i risiko for diabetiske fodkomplikationer og sundhedsprofessionelle i kommuner, almen praksis og på akutafdelingerne.

Initiativ

Opbygning af initiativet er foregået i tæt samarbejde med sundhedsfaglige samt personer med diabetiske fodsår og amputation. Personer med diabetiske fodsår og/eller amputation deltog i en indledende workshop sammen med sundhedsprofessionelle. Herefter blev der udarbejdet to dybdegående fokusgruppeinterviews med omkring 12 deltagere. Ligeledes inddrages brugeroplevelsen i evaluering af initiativet.

Målgruppe

Personer med diabetiske fodkomplikationer eller i risiko for diabetiske fodkomplikationer samt sundhedsprofessionelle i Region Sjælland med kontakt til disse personer.

Patientinformation

For at støtte patienternes forståelse for alvoren i et akut diabetisk fodsår udvikles en patientvenligt folder, hvor patienterne guides til hvordan de skal reagere ved forskellige signaler fra deres fødder, herunder hvornår der skal tages kontakt til fagperson.

Kompetenceudvikling i primærsektoren

For at understøtte et ensartet og tilstrækkeligt højt kompetenceniveau blandt de personalegrupper, som først møder patienten med et diabetisk sår, udvikles et regionalt dækkende undervisningstilbud målrettet den kommunale sygepleje og praksis-sygeplejersker.

Kompetenceudvikling i akutmodtagelserne

For at sikre rettidig og kompetent fagligt niveau hos de sundhedsprofessionelle, som først møder diabetespatienterne med fodkomplikationer på sygehuset, udvikles et undervisningstilbud til læger med kontakt til målgruppen.

Hotline for diabetiske fodsår

Der oprettes en specialistrådgivning i dagstiden til sundhedsprofessionelle i primær sektor, der varetager behandling af diabetiske fodproblematikker. Hotlinen betjenes af en fagperson med særligt kendskab til diabetiske fodsår, der udover rådgivning også kan forestå akut henvisning til specialiseret behandling.

Foldere

Læs mere om diabetiske fodkomplikationer og hvordan du bedst passer på dine fødder, når du har diabetes i vores fodfoldere: Sådan passer du godt på dine fødder i dagligdagen og Det skal du gøre ved diabetiske fodproblemer. Det er onlineversioner af de foldere, som vores patienter kan få med hjem efter et møde med vores Multidisciplinære teams på et af regionens fire ortopædkirurgiske afdelinger.

Tidsplan

Projektet varer fra 2019-2023

Kontaktperson

Gry Maria Hoffmeier
Projektleder
gmhf@regionsjaelland.dk

Læs mere om