Aktiviteter

Autonom neuropati – oplysning, opsporing og behandling

Formål

Formålet med initiativet er at forbedre opsporingen af patienter med autonom neuropati gennem systematisk screening, samt at ensrette udredning og behandling gennem vejledninger og kompetenceløft af klinikere. Derudover omfatter initiativet udvikling af undervisningsmateriale til patienterne.

Initiativ

Initiativet er et pilotprojekt, hvor målet er at screene 100 patienter i løbet af 2022/2023, for dermed at indsamle viden omkring det organisatoriske set-up, udbredelsen af autonom neuropati, krav og ressourcer i forbindelse med udredning og samarbejdet med relevante andre specialer. Erfaringerne fra pilotprojektet vil blive brugt til at tilpasse initiativet, så det forhåbentligt kan rulles ud til de tre andre diabetesambulatorier i Region Sjælland og blive et tilbud til alle patienter i målgruppen.

 • Screening: 100 patienter screenes for autonom neuropati ved brug af vagusapparatet.
 •  Yderligere undersøgelser: Patienter som ved screeningen får påvist autonom neuropati tilbydes følgende undersøgelser samme dag som screeningen:
  1. EKG
  2. Glukosesensor i 10 dage
  3. Spørgeskema til at afklare patientens symptomer på autonom neuropati
  4. Døgnblodtryksmåling
 • Opfølgning hos læge: 14 dage efter screeningen møder patienten til en lægsamtale, hvor lægen følger op på spørgeskemabesvarelsen og resultater fra de udførte undersøgelser. Lægen optimerer eventuelle risikofaktorer, vejleder patienten og igangsætter mulig behandling eller yderligere undersøgelser. Der kan også være behov for at henvise patienten til et af følgende specialer:
   • Kardiologi
   • Gastroenterologi
   • Urologi
   • Sexolog

Målgruppe

Målgruppen er patienter som følges i endokrinologisk ambulatorium, Medicinsk Afdeling på SUH, Køge. Målgruppen er afgrænset til patienter med type 2-diabetes og patienter med type 1-diabetes 5 år efter debut.

 

Tidsplan

2022-2023

Kontaktperson

Gry Maria Hoffmeier
Projektleder
gmhf@regionsjaelland.dk

Læs mere om