Aktiviteter

Foto: Colourbox.dk

Styrket sundhed på erhvervsskoler

Dette initiativ er et brugerinvolverende forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan man kan styrke sundhed og trivsel blandt eleverne på landets erhvervsskoler, så deres risiko for at udvikle kroniske sygdomme falder. Initiativet kaldes også for Data-Sund-EUD.

Erhvervsuddannelser (EUD) er korte, praktiske uddannelser, og en nylig undersøgelse (UNG19 EUD) viser, at en stor andel af eleverne på landets erhvervsskoler har en sundhedsadfærd, som sætter dem i risiko for at udvikle en række kroniske sygdomme senere i livet. Det kan være type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom eller kræft, og på sigt for tidlig død. Effektiv sundhedsfremme og forebyggelse på EUD har således potentiale for at nå en stor sårbar ungdomsgruppe og samtidig medvirke til at fremme social lighed i sundhed.

Et samarbejdsprojekt

Data-Sund-EUD er et nyt og innovativt samarbejdsprojekt mellem to regioner (Region Hovedstaden, Region Sjælland), to forskningsinstitutioner (Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Sjælland), fire kommuner og otte erhvervsskolematrikler. Sammen med civilsamfunds-, lokale og nationale sundhedsfremmeaktører skal projektet udvikle og afprøve en teoretisk og evidensbaseret model for sundhedsfremme på EUD. Modellen er baseret på fem grundværdier: Datadrevent, lokalt forankret, samskabelse, bæredygtigt og kapacitetsopbyggende, og systematisk evalueret.

Formål

Formålet med dette initiativ er at udvikle og afprøve en bæredygtig model for sundhedsfremme på EUD i to regioner og på tværs af uddannelser.

Projektets delmål er at undersøge følgende problemstillinger:

    • Øger Data-Sund-EUD-interventionen sundhed og trivsel blandt eleverne på EUD?
    • Reducerer interventionen frafald blandt EUD-elever?
    • Medvirker interventionen til at kapacitetsopbygge de deltagende skoler i forhold til at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse og til at skabe et godt samarbejde mellem skoler og øvrige sundhedsfremmeaktører?
    • Er interventionen bæredygtig og kan den implementeres i praksis?

Brugerinvolvering

Brugerinvolvering sikres gennem en omfattende samskabelsesproces: skolespecifikke sundhedsprofildata indsamles og præsenteres for skolen (elever, ansatte, ledere), som sammen vælger, hvilke(n) sundhedstematik(ker) skolen vil arbejde med, og der udarbejdes en lokal vision. Derefter inddrages kommunen, civilsamfundet samt lokale og nationale sundhedsfremmeaktører i et lokalt partnerskab, og via en samskabende proces udvikles en samlet indsats, der efterfølgende implementeres på matriklen. Det lokale arbejde faciliteres af et forskerteam, så indsatserne både er praksis- og evidensbaserede.

Målgruppe

Elever fra forskellige EUD-uddannelsesretninger ved otte erhvervsskolematrikler i to forskellige regioner (ca. 4.000 elever).

Vil du vide mere om Data-Sund-EUD-projektet?

Læs mere om projektet her.

Tidsplan

Projektet varer fra 2021-2023

Kontaktpersoner

Peter B. Iversen
Programchef for sårbare
peiv@regionsjaelland.dk

Lise With Aspe
Projektleder
liwa@regionsjaelland.dk

Læs mere om