Aktiviteter

Den interkulturelle samtale

Borgeres udbytte af sundhedsfaglig undervisning og vejledning afhænger i høj grad af kvaliteten af kommunikationen mellem borgeren og den sundhedsfaglige person. Foruden sproglige kompetencer påvirkes kommunikationen af mange faktorer som for eksempel sociale dynamikker, forforståelser og forventninger, som kan være kulturelt eller socialt betinget.

I sundhedssamtaler kan forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser give anledning til misforståelser og konflikter mellem professionelle og borgere. Mens der kan være store forskelle i sundheds- og sygdomsopfattelser blandt borgere og professionelle generelt, kan dette komme særligt til udtryk i mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund

Når sundhedspersonalet har stærke interkulturelle kompetencer kan de udføre mere effektive og dialogorienterede samtaler med borgerne. Dermed kan personalet forbedre forebyggelse, behandling og håndtering af diabetes hos målgruppen.

‘Den interkulturelle samtale’

I dette projekt uddannes sundhedsfagligt personale fra tre kommuner. Der vil uddannes en nøgleperson i hver kommune. Denne person vil efterfølgende have kompetencer til at varetage sparring og støtte til kolleger. Der tages afsæt i de eksisterende kommunale sundhedstilbud som for eksempel sundhedssamtaler og patientuddannelser.

Uddannelsen omfatter bl.a. 1) faglig viden om forskellige sygdomsopfattelser og mulige konsekvenser heraf, 2) guide og samtaleværktøjer til at støtte gennemførelse af samtaler samt 3) redskaber til at analysere og forandre egen samtalepraksis.

I løbet af projektet vil borgerne deltage i interviews for at afdække deres oplevelse af sundhedssamtalen. På tilsvarende vis vil sundhedspersonalet også blive interviewet, og deres svar vil blive sammenlignet med borgerens. Derved kan det afklares, om der opnås en fælles forståelse af sundhedssamtalerne hos borger og personale og om væsentlige budskaber forstås og erindres.

Målgruppe

Borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der har eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Tidsplan

Projektet varer fra 2020-2021

Kontaktperson

Janne Lorenzen
Programchef
jalor@regionsjaelland.dk

Nadia El-Gendi
På Tværs
nadia@paatvaers.com

Læs mere om