Aktiviteter

Diabetes blandt etniske minoriteter i Kalundborg

Hos etniske minoriteter er forekomsten af type 2-diabetes (T2D) højere end blandt etniske danskere. Forskning peger på, at gener, socioøkonomisk position, sundhedsadfærd, miljø såvel som migration, er medvirkende årsager.

Formålet med dette projekt er at udvikle og implementere en indsats, der styrker sygdomsforståelse og -håndtering hos borgere med diabetes og etnisk minoritetsbaggrund. Projektet har fokus på at udvikle en indsats, som kan tiltrække og fastholde målgruppen og samtidig er acceptabel for målgruppen.


Initiativ

Projektet er inspireret af ’Design Thinking’-metoden. Ved denne metode foregår udvikling af indsatser i tæt samarbejde mellem borgere, fagpersonale og andre aktører. Projektet inddeler sig i to faser. I første fase skal borgernes behov afdækkes. Dette gøres via interviews med borgerne. Interviewene omhandler borgernes udfordringer, erfaringer og ønsker i forhold til livet med diabetes.

Herefter afholdes workshops, hvor der udvikles idéer til konkrete modeller, værktøjer og/eller indsatser, der kan understøtte borgernes behov. Deltagerne i workshops er borgere, medarbejdere fra det sociale boligområde, kommunen, regionen, repræsentanter fra civilsamfundet og forskere. Der tages afsæt i borgerens udsagn og de eksisterende tilbud.

I anden fase skal de modeller, værktøjer og/eller indsatser, der er udviklet under første fase, afprøves og evalueres.


Målgruppe

Målgruppen er borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der har type 2-diabetes, som bor i Kalundborg Kommune.

 

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om initiativet her.

Tidsplan

Projektet varer fra 2020-2021

Kontaktperson

Klaus Munk Jacobsen
Projektleder, Tryghed og Trivsel
kmja@dabsocial.dk

Janne Lorenzen
Programchef
jalor@regionsjaelland.dk

Læs mere om