Aktiviteter

Diabetesbussen

Diabetesbussen er en udekørende funktion fra psykiatrien, der tilbyder diabetesbehandling og screening for senkomplikationer til sårbare diabetespatienter i Fusionsklinikkens optageområde.

Sårbare patienter

Personer med både diabetes og psykisk sygdom, kan betegnes som en sårbar gruppe, og har høj sandsynlighed for at blive væk fra kontroller og screeninger på sygehuset og hos egen læge. Dermed har de højere risiko for komplikationer, tab af funktionsevne og dårlig livskvalitet.

Undersøgelser

I diabetesbussen er der mulighed for at få foretaget en øjenundersøgelse, en fodundersøgelse, få taget blod- og urinprøver og få målt kolesteroltal og blodsukker samt blodtryk.

Øjenscreening i diabetesbussen.

Tidsplan

Diabetesbussen kører fra 2020-2023, hvorefter projektet skal evalueres.

Kontaktperson

Betina Lademann
Projektleder
bfld@regionsjaelland.dk

Læs mere om