Aktiviteter

Diabetesbussen

Diabetesbussen er en udekørende funktion under Fusionsklinikken i Psykiatrien Vest. Bussen er bemandet af personale fra Fusionsklinikken, som kører ud og screener for følgesygdomme hos personer med diabetes, som kan have svært ved at møde op til undersøgelser i klinikken. Det er i øjeblikket kun patienter, som er tilknyttet Fusionsklinikken, der kan få besøg af Diabetesbussen. På sigt er det dog planen at udvide til andre områder inden for psykiatrien.

Sårbare patienter

Personer med både diabetes og psykisk sygdom, kan betegnes som en sårbar gruppe. Sårbare grupper har høj sandsynlighed for at udeblive fra kontroller og screeninger på sygehuset og hos egen læge. De har derfor højere risiko for at blive ramt af følgesygdomme til diabetes, som på sigt kan lede til tab af funktionsevne og dårlig livskvalitet.

Undersøgelser

Diabetesbussen er udstyret som et moderne ambulatorium. I Diabetesbussen er der derfor mulighed for at få foretaget samme screeninger som på hospitalet. Screeninger for følgesygdomme til diabetes inkluderer en øjenundersøgelse, en fodundersøgelse, at få taget blod- og urinprøver og få målt kolesteroltal og blodsukker samt blodtryk.

 

Øjenscreening i diabetesbussen.

Tidsplan

Diabetesbussen kører fra 2020-2023, hvorefter projektet skal evalueres.

Kontaktperson

Betina Lademann
Projektleder
bfld@regionsjaelland.dk

Læs mere om