Aktiviteter

Foto: Colourbox.dk

Diabetesskole for etniske minoriteter

Forekomsten af type 2 diabetes (T2D) er højere blandt etniske minoriteter sammenlignet med etniske danskere. Diabetesuddannelse er en vigtig del af diabetesbehandling, da uddannelse kan styrke håndtering af T2D og egenomsorg samt fremme livskvalitet generelt.

I Vordingborg Kommune erfarer medarbejderne på både sundheds- og integrationsområdet, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund i ringe grad benytter de eksisterende tilbud, og at tilbuddene ikke matcher denne borgergruppes behov. Borgerne kan have sproglige barrierer og andre sygdomsopfattelser, som kan stå i vejen for deres mestring af diabetes. De eksisterende tilbud rummer ikke denne patientgruppe.

Formålet med dette projekt er at udvikle og implementere en diabetesuddannelse målrettet borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som tager udgangspunkt i deres livssituation, og støtter øget sygdomsforståelse og –mestring hos den enkelte borger.

Initiativ

Projektet er inddelt i to faser. I den første fase udvikles indsatsen, og samarbejdet mellem projektpartnerne etableres. Der tages afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering og redskaber, udviklet af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) og Center for Diabetes i København, målrettet borger med etnisk minoritetsbaggrund.

I anden fase afprøves og justeres konceptet. Det forventes, at der afvikles 2 uddannelsesforløb. Forløbene vil være en kombination af gruppeundervisning, praktiske øvelser og fysisk træning. Der vil være fokus på fastholdelse og forankring i hverdagen, og derfor tænkes samarbejde med civilsamfundet ind fra starten.

I evalueringen vil der være et særligt fokus på om og hvordan undervisningen kan øge borgernes sygdomsforståelse og –mestring samt hvorledes dette påvirker borgernes integration og jobparathed.

Målgruppe

Borgere med etnisk minoritetsbaggrund der har type 2-diabetes eller er i risiko for at udvikle det. Borgerne rekrutteres via integrationsområdet.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om initiativet her.

Tidsplan

Projektet varer fra 2020-2021

Kontaktperson

Ulla Borup Hemmingsen
Projektleder og kvalitets- og udviklingskoordinator, Vordingborg Kommune
ubhe@vordingborg.dk

Janne Lorenzen
Programchef
jalor@regionsjaelland.dk

Læs mere om