Aktiviteter

Diabetestelefon – hotline for sygeplejersker

Sygeplejersker fra almen praksis og kommuner i Region Sjælland har efterspurgt mulighed for sygeplejefaglig rådgivning om diabetes. Derfor har vi oprettet en hotline.

Hotlinen bliver i første omgang afprøvet som pilotprojekt i Holbæk Sygehus’ optageområde.

Ét nummer – flere hotlines

Diabetestelefonen har indtil nu været et tilbud målrettet almen praktiserende læger, der har behov for lægefaglig specialistrådgivning i forhold til diabetesbehandling.
Den nye hotline giver sygeplejersker og sundhedskonsulenter et tilsvarende tilbud om sygeplejefaglig rådgivning. Rådgivningen varetages af diabetessygeplejersker fra Diabetesambulatoriet på Holbæk Sygehus.

Ring til Diabetestelefonen på

59 48 44 00

Alle hverdage mellem kl. 08.00-14.30

Den nye hotline er blevet koblet sammen med den eksisterende specialistrådgivning til læger. Når du ringer, vil du blive guidet gennem en menu, så du kommer i kontakt med enten den eksisterende specialistrådgivning til læger eller den nye sygeplejefaglig rådgivning.
OBS: I pilotperioden kan du som læge forsat bruge det nuværende telefonnummer til specialistrådgivning til læger.

Målgruppe

Hotlinen er målrettet sygeplejersker, der arbejder i almen praksis og kommuner. I projektperioden er hotlinen kun åben for sygeplejersker, der arbejder i optageområde til Holbæk Sygehus. Det vil sige i primær sektor i Odsherred, Holbæk, Kalundborg og Lejre kommuner.

Hotlinen tilbyder mulighed for at få sparring og rådgivning om eksempelvis:

  • Generel diabetesbehandling
  • Livsstil/kost/hverdag
  • Opstart af basalinsulin
  • Injektionsteknik
  • Blodsukkermonitorering
  • Diabetesteknologi

Tidsplan

2022

Kontaktperson

Lise With Aspe
Projektleder
liwa@regionsjælland.dk

Læs mere om