Aktiviteter

Diabetestelefonen

Flere kommuner og almen praksisser i Region Sjælland har efterspurgt en hotline om diabetes. Derfor har vi oprettet Diabetestelefonen.

Diabetestelefonen har indtil nu været forbeholdt almen praktiserende læger med ønske om lægefaglig specialistrådgivning i forhold til diabetesbehandling.

Idet der gennem længere periode har været ønske om mulighed for sygeplejefagligrådgivning til sygeplejersker i almen praksis og kommuner, har vi nu udvidet Diabetestelefonen til også at inkludere denne funktion. Rådgivningen varetages af diabetessygeplejersker fra Diabetesambulatoriet.

Diabetestelefonen er også din indgang til de andre faglige rådgivningslinjer relateret til diabetesproblematikker, blandt andet fodsår, og til Fusionsklinikken. Læs mere om alle linjerne nedenfor.

Alle rådgivningslinjerne er samlet under ét telefonnummer:

Ring til Diabetestelefonen på

 59 48 44 00

 

Når du ringer, vil du blive guidet gennem en menu, så du kommer i kontakt med den rigtige rådgivning. Som læge kan du fortsat også bruge det nuværende telefonnummer til specialistrådgivning til læger, hvis du foretrækker det.

OBS! I opstartsperioden dækker sygeplejefagligrådgivning kun optageområdet til Holbæk og Nykøbing F. Sygehus, mens rådgivning om diabetiske fodsår dækker optageområdet til SUH Køge.

Hvad kan du ringe om?

Oversigt over kommuner i sygehusenes optageområder.

Lægefagligrådgivning

Alle endokrinologiske ambulatorier i Region Sjælland tilbyder specialistrådgivning til almen praktiserende læger.

Specialistrådgivningen kan bruges til:

 • Spørgsmål i forhold til behandling af patienter i egen klinik
 • Generelle spørgsmål relateret til diabetes
 • Spørgsmål efter overdragelse af behandlingsansvaret fra endokrinologisk ambulatorium til egen læge.

Hvis du ønsker at henvise en patient til endokrinologisk ambulatorie skal du altid benytte specialistrådgivning forud for henvisningen. Læs mere her.

Sygeplejefagligrådgivning

Sygeplejefagligrådgivning er til sygeplejersker eller sundhedskonsulenter i primær sektor og ønsker telefonisk rådgivning og sparring om problemstillinger relateret til diabetes hos voksne.

Du kan få telefonisk sparring og rådgivning om:

 • Livsstil/kost/hverdag
 • Diabetesteknologi
 • Opstart af basalinsulin
 • Injektionsteknik
 • Blodsukkermonitorering

Hvis du har spørgsmål til den konkrete behandling af en patient med diabetes, skal du kontakte den behandlingsansvarlige læge. I akutte situationer kontakt egen læge, vagtlæge eller alarmcentral.

Fusionsklinikken

Fusionsklinikken er et specialiseret behandlingstilbud målrettet patienter med svær psykisk sygdom og dysreguleret diabetes. Klinikken ligger i Psykiatrisygehuset i Slagelse. Det er et tilbud for voksne bosat i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune, som har svær psykisk sygdom og diabetes. Du kan læse mere her.

Du kan få sparring og rådgivning i forhold til:

 • Hvem kan jeg henvise til Fusionsklinikken (almen praksis)
 • Hvordan henviser jeg (almen praksis)
 • Problematikker omkring borgere, der er tilknyttet Fusionsklinikken
 • Faglig rådgivning om svær psykisk sygdom og diabetes

Rådgivning om fodsår

Ortopædisk afdeling, SUH Køge tilbyder rådgivning og vejledning om diabetiske fodsår. På nuværende tidspunkt er det et tilbud til læge, sygeplejerske og fodterapeut i optageområdet til SUH Køge.

Du kan få sparring og rådgivning i forhold til:

 • Sårbehandling
 • Pludselige ændringer/forværringer af såret
 • Tegn på infektion
 • Rødme, varme, hævelse
 • Behov for specialiseret behandling
 • Behov for subakut tid i MDT

Hvis I har inputs eller feedback til os, er I velkommen til at kontakte projektleder Lise With Aspe på liwa@regionsjaelland.dk

Tidsplan

2024

Kontaktperson

Lise With Aspe
Projektleder
liwa@regionsjælland.dk

Læs mere om