Aktiviteter

DIAMANT – behandlingstilbud til børn og unge med type 1-diabetes

DIAMANT står for DIAbetes, Mestring, ANerkendelse og Trivsel. Det er et behandlingstilbud baseret på coaching og pædagogiske værktøjer for børn og unge med type 1-diabetes (T1D) på Nykøbing Falster Sygehus.

Det overordnede formål med dette supplerende behandlingsinitiativ er, gennem coaching og pædagogiske tiltag, at give barnet/den unge og familien nye og bedre redskaber til at mestre livet med type 1-diabetes. Disse tiltag skal sikre en positiv udvikling i både fysisk og mental sundhed hos barnet/den unge.

Flere tiltag skal afprøves

For at komme i mål øges sparringen i det tværfaglige diabetesteam, som samtidig træner brugen af nye pædagogiske og coaching inspirerede værktøjer i et tæt samarbejde med Børne og ungdomsafdelingens pædagog samt eksterne samarbejdspartnere. Derudover er der en række tiltag, som skal udvikles og afprøves:

  • En værktøjskasse med dialogværktøjer
  • En revideret diabeteskonsultation
  • Et nyt tilbud om ’familiedage’
  • Et nyt tilbud om gruppe-coaching for familierne – både sammen og opdelt i grupper af børn/unge med T1D, forældre og søskende
  • Et nyt tilbud om individuel coaching til børn og unge med særlige behov

Initiativ

Initiativets indsatser er inddelt i tre faser: En udviklings-, en afprøvnings- og evalueringsfase. De væsentligste indsatser er f.eks. aktive familiedage, hvor børn/unge med T1D og deres familier kan mødes med andre ’diabetesfamilier’ omkring sjove og lærerige aktiviteter uden for hospitalet. Derudover er både individuelle og gruppebaserede coaching-sessioner to vigtige elementer i initiativet.

Coaching-sessionerne udføres af Martin Trane og Zarko Zaharov fra en af vores samarbejdspartnere, F.A.A.S.T. Aps. De har begge stor erfaring med coaching-arbejde med børn og unge-grupper. Derudover bliver Børne og ungdomsafdelingens pædagog en integreret del af det nye behandlingstilbud, hvor børnene og diabetesteamet i endnu højere grad får glæde af de pædagogiske værktøjer i børnehøjde

Målgruppe

Initiativet har barnet/den unge med type 1 diabetes som kernefokus. Barnet/den unge er omgivet af mange støttepersoner, som først og fremmest er familien og dernæst diabetesteamet.

Tidsplan

Projektet varer fra 2020-2023

Kontaktperson

Sidse-Marie Toubroe
Projektleder
sito@regionsjaelland.dk

Læs mere om