Aktiviteter

Fællesklinik for patienter med diabetes og hjertesygdom

Formålet med Fællesklinikken er at skabe en sammenhængende behandling for borgere med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom. Der ønskes et integreret specialtilbud i Region Sjælland til disse borgere, da forekomsten af patienter med denne sygdomskombination er stigende.

Dette initiativ udgør en pilotfase, hvor formålet er at undersøge, om oprettelse og drift af en fællesklinik for diabetes og hjerte-kar-sygdom på Holbæk og Slagelse Sygehuse er organisatorisk mulig. Pilotfasen vil foregå i 2020 til 2022. Der forventes at blive inkluderet 100 patienter i pilotfasen.

Initiativet tager udgangspunkt i en patientcentreret tilgang ved, at behandlingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde mellem læge, patient og pårørende. Behandlingsplanen vil derfor blive målrettet og tilpasset den enkelte patients behov, ønsker, evner og formåen.

Initiativ

Klinikken er organiseret som en ny og innovativ multi- og tværfaglig klinik, der arbejder evidensbaseret og gennemfører individuelle behandlingsforløb og koordineret pleje med intensiv intra- og intersektoriel koordinering. De forskellige elementer i interventionen er baseret på danske og internationale retningslinjer, på nyere videnskabelige beviser og i nogle tilfælde på ekspertudtalelser.

Målgruppe

Målgruppen for initiativet er voksne patienter med kendt eller nyopdaget samtidig type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom. Hjerte-kar-sygdom omfatter iskæmisk hjertesygdom, ikke-iskæmisk hjertesvigt, tidligere apopleksi, perifer eller central arteriesygdom.

Vil du vide mere om Fællesklinikken?

Læs mere om tankerne bag klinikken her.

 

Tidsplan

Projektet varer fra 2020-2022

Kontaktperson

Anne Merete Boas Soja
Overlæge på Kardiologisk Afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus.
amsj@regionsjaelland.dk

Karin Johansen
Oversygeplejerske
kjoh@regionsjaelland.dk

Læs mere om