Aktiviteter

Fusionsklinikken

Formålet med Fusionsklinikken er at optimere behandling af samtidig psykisk sygdom og diabetes. Behandlingen af borgere, der lider af psykisk sygdom og diabetes, skal styrkes. Det skyldes, at denne målgruppe har flere komplikationer som følge af diabetes, ringere livskvalitet og dør tidligere end personer, som kun lider af diabetes.

En integreret indsats

Med Fusionsklinikken tilbydes for første gang behandling og psykoedukation, som favner både psykisk sygdom og diabetes. I klinikken er behandlingstilbuddene integreret med hinanden, så patienten oplever at få tilbudt én sammenhængende indsats. Fusionsklinikken er bemandet af et tværfagligt team, bestående af sygeplejersker, psykiater, diabeteslæge, sekretær, socialrådgiver og diætist.

Individuel og fleksibel behandling

Behandlingen i Fusionsklinikken har siden etableringen i januar 2020 været baseret på F-ACT modellen (Flexible Assertive Community Treatment). F-ACT er en intensiv ambulant psykiatrisk recoveryorienteret behandling til mennesker med svær psykisk sygdom. Fusionsklinikken har vist, at F-ACT modellen i tilpasset form, også er egnet til at rumme patienter med svær psykisk sygdom og samtidig diabetes.

Behandlingen indebærer medicin, samtale og vejledning, der tilbydes af et tværfagligt team med afsæt i en opsøgende, fleksibel og vedholdende indsats. Indsatsen tilpasses den enkelte patients aktuelle behov og revideres løbende afhængigt af patientens psykiske og fysiske tilstand. Der er således tale om et individualiseret tilbud, hvor patienter med størst behov får mest støtte.

Initiativ

Idégenereringen og planlægningen af fusionsklinikken er foregået i tæt samarbejde med patienter, pårørende og fagpersoner. Der er afholdt tre workshops og gennemført interviews med tre patienter med diabetes og psykisk sygdom. Patienter og pårørende vil løbende inddrages i videreudviklingen og evalueringen af fusionsklinikken.

Målgruppe

Initiativet er målrettet patienter med svær psykisk sygdom, og samtidig dysreguleret diabetes, med eller uden komplikationer.

Henvisning til Fusionsklinikken

Fusionsklinikken modtager henvisninger fra Distriktspsykiatrien Slagelse, andre ambulante enheder i Psykiatrien Vest, sengeafsnit i Psykiatrien Vest, Endokrinologisk Ambulatorium i hhv. Slagelse og Holbæk, samt fra praktiserende læger og speciallæger i Psykiatrien Vest’s optageområde.

Folder om Fusionsklinikken

Hvis du vil vide mere om Fusionsklinikken herunder inklusion- og eksklusionskriterierne for henvisning, kan du læse en onlineversion af vores folder om Fusionsklinikken:

Fusionsklinikken
Adresse: Fælledvej 6, 1. sal, bygning 3, 4200 Slagelse
Tlf.: 58 53 83 70 (alle hverdage kl. 08.00-15.00)
Mail: psy-vest-fusionsklinik@regionsjaelland.dk

Tidsplan

Projektet varer til 1. halvår 2027

Kontaktperson

Anne Næsted
Projektleder
annae@regionsjaelland.dk

Læs mere om

Fusionsklinikken

Adresse: Fælledvej 6, 1. sal bygning 3 4200 Slagelse
Tlf.: 58 53 83 70 (alle hverdage kl. 08.00-15.00)
Mail: psy-vest-fusionsklinik@regionsjaelland.dk