Aktiviteter

Fusionsklinikken

Formålet med Fusionsklinikken er at optimere behandling af samtidig psykisk sygdom og diabetes. Behandlingen af borgere, der lider af psykisk sygdom og diabetes, skal styrkes. Det skyldes at denne målgruppe har flere komplikationer som følge af diabetes, ringere livskvalitet og dør tidligere, end personer som kun lider af diabetes.

En integreret indsats

Med Fusionsklinikken tilbydes for første gang behandling og psykoedukation, som favner både psykisk sygdom og diabetes. I klinikken integreres behandlingstilbuddene med hinanden, så patienten oplever at få tilbudt én sammenhængende indsats. Fusionsklinikken bemandes af et tværfagligt team, og behandlingen omfatter både medicin, samtale, screeninger og vejledning.

Tværfaglige behandlermøder med patient og pårørende

Der vil blive afholdt ugentlige behandlermøder, hvor der udarbejdes en fælles behandlingsplan. Patient, pårørende og behandlerteamet deltager. Andre vigtige aktører, som praktiserende læge og kommunen, deltager også i mødet ved behov.

Individuel og fleksibel behandling

Klinikkens arbejde vil basere sig på F-ACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment). Kort fortalt betyder det, at man går individuelt og fleksibelt til patienten. Fusionsklinikkens team kan skrue op og ned for behandlingsindsatsen til den enkelte patient efter behov og kører også ud til patienten.

Initiativ

Idégenereringen og planlægningen af fusionsklinikken er foregået i tæt samarbejde med patienter, pårørende og fagpersoner. Der er afholdt tre workshops og gennemført interviews med tre patienter med diabetes og psykisk sygdom. Patienter og pårørende vil løbende inddrages i videreudviklingen og evalueringen af fusionsklinikken, ligesom tidligere patienter (peer medarbejdere) bliver en del af afdelingen.

Målgruppe

Initiativet er målrettet patienter med svær psykisk sygdom, og samtidig diabetes med eller uden komplikationer.

 

Tidsplan

Projektet varer fra 2020-2022

Kontaktperson

Anne Næsted
Projektleder
annae@regionsjaelland.dk

Læs mere om