Aktiviteter

Helbredsprofilens Diabetesfilm

Effekten af en diabetespatients behandling afhænger i høj grad af patientens forståelse og håndtering af sygdommen. Flere undersøgelser peger på, at 25 % af danskerne har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt hos deres læge, sygeplejerske eller andre i sundhedsvæsenet.

Derfor ønsker SDCS at producere lettilgængelig og forståelig viden om diabetes, som danskerne kan forstå og anvende i deres hverdagsliv med diabetes. I samarbejde med Helbredsprofilen.dk og de øvrige Steno Centre i Danmark, udvikler SDCS en række film om diabetes og hverdagslivet med diabetes, der er lettilgængelige og på det fagligt højst mulige niveau.

Formålet med at få helbredsprofilen til at lave en række diabetesfilm om bl.a. hverdagslivet med diabetes, er at sikre letforståelig og tilgængelig viden om bl.a. sygdom og behandling. Initiativet skal støtte borgere med diabetes i deres håndtering af sygdommen samt sikre tilgængelig og nærværende information til pårørende til borgere med diabetes. Desuden skal initiativ

Initiativ

I samarbejdet med projektets partnere har vi udviklet en diabetessektionen på www.helbredsprofilen.dk, som indeholde en række film, der henvender sig til voksne : Senere udarbejdes en særlig sektion til børn og unge samt en række film om gestationel diabetes. Filmene vil være hhv. ekspertfilm, der forklarer faktuelle ting omkring diabetes, og film hvor borgere og pårørende fortæller om egne erfaringer og oplevelser i hverdagslivet med diabetes.

Her kan du se andre diabetesfilm udviklet i samarbejde med
Helb​redsprofilen.dk

Målgruppe

Den primære målgruppe for initiativet er personer med type 1- eller type 2-diabetes og deres pårørende. En sekundær målgruppe er sundhedsprofessionelle og andre faggrupper omkring borgere med diabetes, der med Helbredsprofilens diabetesfilm kan supplere den information, der allerede gives.

Vil du vide mere om Helbredsprofilens diabetesfilm?

Læs mere om samarbejdet med Helbredsprofilen her.

Tidsplan

Projektet varer fra 2019-2023

Kontaktperson

Marie Egede Kristensen
Programchef for uddannelse
mariek@regionsjaelland.dk

Læs mere om