Aktiviteter

Foto: Colourbox.dk

I de studerendes fodspor på tværs af sektorer

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan et styrket tværsektorielt perspektiv hos sygeplejestuderende gavner patienterne og tilrettelæggelsen af sundhedsydelser på tværs af det regionale og kommunale sundhedsvæsen.

En af sundhedsvæsenets store udfordringer er, at sikre patienterne et sammenhængende forløb både inden for og på tværs af sektorer. Mange patienter oplever, at relevant behandlings-information går tabt i overgangen mellem sygehus og kommune. I dette forskningsprojekt sættes fokus på overgange i forbindelse med tværsektorielle forløb for patienter med komplekse og kroniske sygdomsforløb.

På tværs af sektorer

Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk har i særlig grad fokus på, at sikre en langt bedre sammenhæng mellem det regionale og det kommunale sundhedsvæsen, end man hidtil har set på sygeplejerskeuddannelser i Danmark. Det vil de studerende blandt andet opleve i deres praktikforløb, hvor de skal følge den samme patient i både sygehusvæsnet og det kommunale regi. Det vil give sygeplejersker en bedre indsigt i patientforløb og en større forståelse for samarbejdet med de forskellige faggrupper, som borgerne møder og at patienter og borgere oplever bedre kvalitet og sammenhæng i deres møde med sundhedsvæsenet.

Initiativ

I pilotprojektet indsamles empiri observation og kvalitative interviews af 4 sygeplejestuderende i forbindelse med deres praktik i det nære sundhedsvæsen på 4. semester. Projektet er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, Forskningens Hus, Holbæk Sygehus og Steno Diabetes Center Sjælland.

Målgruppe

Studerende på Sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk.

Vil du vide mere om projektet?

Læs mere om initiativet her.

Tidsplan

Pilotprojektet varer fra 2020-2021

Kontaktperson

Janne Lorenzen
Programchef
jalor@regionsjaelland.dk

Jesper Frederiksen
Docent, Projektleder, Center for sygepleje, Professionshøjskolen Absalon
jefr@pha.dk

Læs mere om