Aktiviteter

Kompetenceudvikling af sygeplejersker

Formålet med at kompetenceudvikle sygeplejersker er at sikre, at alle sygeplejersker, der arbejder med diabetes i Region Sjælland, har den nødvendige viden om diabetes og diabetiske senkomplikationer til at varetage deres funktion. Desuden skal sygeplejersker, der har kontakt med borgere i risiko for at udvikle diabetes, have viden om risikofaktorer og -signaler, og vide hvordan de skal sikre, at borgeren bliver henvist til rette instanser for at få hjælp.

Kurser på alle niveauer

Vi udbyder derfor kurser til sygeplejersker på alle niveauer – lige fra den nyansatte til den garvede, og til sygeplejersker i alle sektorer. I vores kursuskatalog, kan du læse mere om de forskellige kurser og efter-videreuddannelsesmuligheder.

Landsdækkende Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

Fra 2021 har 3 Steno Diabetes Centre i samarbejde med professionshøjskolerne i Region H, Region Midt og Region Sjælland udbudt en videreuddannelsesforløb i diabetes på diplom niveau. Uddannelses henvender sig til sygeplejersker ansat i enten ambulatorium, på sengeafsnit, i kommuner eller almen praksis.

Steno Diabetes Center Sjælland udlodder i 2023 midler til 4 kommunalt ansatte sygeplejersker, der ønsker at blive diabetessygeplejersker på diplomniveau. Læs mere her.

 

Kontaktperson

Marie Egede Kristensen
Programchef for uddannelse
mariek@regionsjaelland.dk

Læs mere om