Aktiviteter

Kompetenceudvikling af sygeplejersker

Formålet med at kompetenceudvikle sygeplejersker er at sikre, at alle sygeplejersker, der arbejder med diabetes i Region Sjælland, har den nødvendige viden om diabetes og diabetiske senkomplikationer til at varetage deres funktion. Desuden skal sygeplejersker, der har kontakt med borgere i risiko for at udvikle diabetes, have viden om risikofaktorer og -signaler, og vide hvordan de skal sikre, at patienten bliver henvist til rette instanser for at få hjælp.

Initiativ

Kompetenceudvikling af sygeplejersker består af en bred behovsafdækning og på baggrund af afdækningen en række delprojekter og mindre aktiviteter. I kompetenceudviklingspakkerne involveres både ledere og sygeplejersker, så vi er sikre på, at de ting vi udvikler harmonerer med behov – både organisatorisk og indholdsmæssigt.

Der er allerede sat gang i to delprojekter:

  • Udvikling af landsdækkende diabetessygeplejerskeuddannelse på diplomniveau.
  • Diabeteskursus for nyansatte sygeplejersker i regionens endokrinologiske ambulatorier

Målgruppe

Sygeplejersker i endokrinologisk ambulatorium, sygeplejersker i almen praksis og sygeplejersker i kommunale stillinger.

Materialer

Vi har lavet en folder, der stiller skarpt på en målrettet kompetenceudvikling af diabetessygeplejersker. Folderen beskriver i fem udviklingstrin rejsen fra nybegynder til ekspert. Den er tænkt som et værktøj, der skal sikre fælles fokus og retning på faglig og personlig udvikling mellem leder og medarbejder.

 

Tidsplan

Projektet starter op i 2020

Kontaktperson

Marie Egede Kristensen
Programchef for uddannelse
mariek@regionsjaelland.dk

Karin Johansen
Oversygeplejerske
kjoh@regionsjaelland.dk

Læs mere om