Aktiviteter

Dia-venner – Kulhydrattælling og gruppekonsultationer

Det primære formål med dette initiativ er at lære børn, unge og forældre at tælle kulhydrater samt udregne og tage korrekt insulin til måltider gennem både teori og praktisk madlavning. Det foregår gennem gruppebaseret diabetes konsultationer, hvor læring om kulhydrattælling leges ind gennem madlavning

Kulhydrattælling er nemlig en af hjørnestenene i behandlingen af type 1-diabetes.

Kulhydrattælling

At lære at tælle kulhydrater og beregne insulindosis til maden er en vigtig del af ”opstartsforløbet”, men også et vigtigt element i den fortsatte behandling af type 1-diabetes.

Kulhydrattælling har flere positive effekter, heriblandt at forbedre blodglukoseregulering, reducere risiko for hypoglykæmi samt øge livskvalitet gennem bl.a. at øge frihed og fleksibilitet i forhold til måltider.

Der er et stort ønske blandt de sundhedsprofessionelle om at øge kvaliteten af patientuddannelse i kulhydrattælling. Tilgangen til dette skal være mere praktisk, så de vigtige rutiner både indlæres og integreres bedre i familiernes (nye) hverdag med diabetes. Dette initiativ er planlagt som et gruppebaseret tilbud.

Initiativ

Første fase af initiativet gik ud på at afdække målgruppens behov og ønsker. Gennem fokusgruppeinterviews og workshops blev børn med type 1-diabetes og deres forældres behov og ønsker afdækket.

Diabetesteamet på Roskilde Sygehus stod for at afholde workshops samt udvikle 10-12 ”værktøjskasser”, som danner grundlag for de praktiske gruppekonsultationer. Værktøjskasserne indeholder blandt andet inspiration til opskrifter, indkøbslister og læringsmål.

Anden del af initiativet går ud på at lære børn om kulhydrattælling og insulindosering. I Januar 2020 blev 10 børn- og forældregrupper etableret. Via gruppebaseret konsultationer mødes børnene med en diætist og en sygeplejerske til hands-on-madlavning og træning i kulhydrattælling og insulindosering.

Forældre tilbydes en separat gruppekonsultation med læge og/eller sygeplejerske.
Desuden inddrages forældrene til fællesspisningen, hvor børnene under vejledning lærer deres nye færdigheder videre til deres forældre.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge med type 1-diabetes samt deres forældre. I første omgang tilbydes initiativet til børn i alderen 8-12 år på Børne- og ungeafdelingen, SUH Roskilde, men på sigt forventes aldersgruppen udvidet. Afhængigt af resultaterne af evalueringen forventes tilbuddet også udvidet til de øvrige børne- og ungeafdelinger i Region Sjælland.

Børnene med type 1-diabetes på Børne-unge-afdelingen, SUH Roskilde har selv navngivet projektet ‘dia-venner’, da deres deltagelse i projektet bl.a. har givet dem venskaber med andre børn med diabetes.

Tidsplan

Projektet varer fra 2019-2023 

Kontaktperson

Sidse-Marie Toubroe
Projektleder
sito@regionsjaelland.dk

Læs mere om