Aktiviteter

Foto: Colourbox.dk

Læringsspil om tidlig opsporing af diabetes

Kernen i dette initiativ er et brætspil, som skal hjælpe med at kompetenceudvikle medarbejdere, så de bliver opmærksomme på symptomer på type 2-diabetes.

Brætspil er en effektiv måde at få en målgruppe til at diskutere og reflektere og tage en beslutning om f.eks., hvad man skal gøre med en borger i en given situation. Samtidig kan et brætspil bruges på f.eks. afdelingsmøder og dermed implementeres i den struktur, der allerede findes.

Formålet med dette initiativ er, at der hos ikke-sundhedsfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen, socialpsykiatrien og hjemmesygeplejen skal opnås øget viden om symptomer og risikofaktorer for type 2-diabetes.

Derudover skal målgruppen opnå øget viden om, hvorledes de skal handle på mistanke om diabetes. Til slut skal initiativet styrke et tværfagligt samarbejde omkring opsporing af type 2-diabetes.

Udvikling

Brætspillet udvikles i samarbejde med Copenhagen Game Lab og Ringsted Kommune i løbet af efteråret 2020. Spillet vil blive produceret i 50 eksemplarer, som kan udlånes fra SDCS sammen med hjælp til, hvordan det kan bruges – afhængigt af den enkelte kommunes behov. Ud over selve spillet vil vi i initiativet udvikle andre materialer, hvis der viser sig behov for dette for at understøtte spillet og sikre effekt af kompetenceudviklingen på den længere bane.

Målgruppe

Den primære målgruppe er ikke-sundhedsfaglige og sundhedsfaglige medarbejdere i hjemmeplejen, socialpsykiatrien og hjemmesygeplejen, f.eks. social- og sundhedshjælpere og socialpædagoger. Spillet vil også kunne bruges af andre faggrupper, for eksempel pædagogisk personale på bosteder.

Tidsplan

Projektet varer fra juni 2020 til december 2021

Kontaktperson

Marie Egede Kristensen
Programchef for uddannelse
mariek@regionsjaelland.dk

Læs mere om