Aktiviteter

Medicinsamtaler på apotek målrettet etniske minoriteter med type 2-diabetes

Formålet med dette projekt er at støtte leveringen af medicinsamtaler til patienter med type 2-diabetes, som har etnisk minoritetsbaggrund, og som har en sprogbarriere.

Borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som har svært ved at tale og forstå dansk, har begrænset adgang til eksisterende ydelser i det danske sundhedsvæsen. Forskning viser, at en stor del af denne patientgruppe ikke tager deres medicin som ordineret og derfor ikke får den optimale effekt af medicinen.

Ud over sprogbarrierer har de ofte en anden krops- og sygdomsforståelse, som kræver, at de sundhedsprofessionelle, de kommer i kontakt med, er ekstra opmærksomme og har værktøjer, der fremmer sundhedskompetencerne gennem en interkulturel kommunikation.

Udvikling

For at støtte medicinsamtaler til etniske minoriteter med type 2-diabetes udvikles materialer og modeller, der både både adresserer sprogbarrieren og det, at patienterne kan have en anden sygdomsopfattelse end den sundhedsfaglige selv.

Projektet er et samarbejde med Pharmakon og tre apoteker i Region Sjælland. Først inviteres minimum tre apoteksfarmaceuter til en workshop. Formålet med workshoppen er at belyse, hvordan medicinsamtaler med målgruppen foregår i dag, herunder apotekets udfordringer og behov for støtte.

På baggrund af workshoppen udvikles materialer til medicinsamtaler til den beskrevne målgruppe. Apotekspersonalet, der er med i udviklingen, afprøver de nye materialer og modeller for medicinsamtaler til den beskrevne målgruppe.

Målgruppe

Borgere med etnisk minoritetsbaggrund med type 2-diabetes, der har svært ved at tale og forstå dansk.

Tidsplan

Projektet starter op i 2020

Kontaktperson

Rikke Nørgaard Hansen
Afdelingsleder for Forskning og udvikling, Pharmakon
rnh@pharmakon.dk

Janne Lorenzen
Programchef
jalor@regionsjaelland.dk

Læs mere om