Aktiviteter

Multidisciplinære teams til personer med diabetiske fodkomplikationer

Formålet med dette initiativ er at etablere et velfungerende multidisciplinært team (MDT) på alle Region Sjællands akutsygehuse, samt mulighed for satellitfunktioner med supplerende fodterapeutisk behandling til særligt sårbare personer. Desuden skal der skabes organisatorisk sammenhæng på tværs af geografi, sygehuse og sektorer for at opnå patientnær behandling af høj kvalitet med sammenhængende og ensartede behandlingsforløb på tværs af regionen.

Multidisciplinære teams (MDT)

Et MDT består som minimum af en fodterapeut, en sårsygeplejerske, en ortopædkirurg og en diabeteslæge. MDT målrettet personer med diabetiske fodkomplikationer er et team med særlig erfaring inden for diagnostik og behandling af diabetiske fodsår. Desuden har teamet kompetencer til at varetage: fodterapi, sårsygepleje, kirurgi med viden og erfaring inden for sårbehandling, diabetesvurdering og sygepleje samt smertebehandling.

I samarbejde med de medicinske afdelinger etableres der MDT på de ortopædkirurgiske ambulatorier i Region Sjælland.

Initiativ

Udover etableringen af MDT skal der etableres der en satellitfunktioner, der bemandes af fodterapeuter i regionens yderområder, hvor der kan være langt til ambulatoriet.

Satellitfunktionerne vil have en organisatorisk forankring i de forskellige MDT.

I begyndelsen af 2020 blev der oprettet et MDT-netværk på tværs af regionens fire ortopædkirurgiske afdelinger. Netværket vil sikre faglig sparring og ensretning af behandling til personer med diabetiske fodkomplikationer på tværs af regionens sygehuse. MDT-netværket mødes fysisk flere gange om året.

Målgruppe

Patienter med diabetiske fodkomplikationer i Region Sjælland.

Tidsplan

Projektet varer fra 2019-2024

Kontaktperson

Gry Maria Hoffmeier
Projektleder
gmhf@regionsjaelland.dk

Læs mere om