Aktiviteter

Opstartsforløb for børn og unge med type 1-diabetes

Formålet med dette initiativ er at skabe et ensartet og velkoordineret forløb med et højt fagligt niveau fra diagnosetidspunkt og den efterfølgende måned for børn og unge med nydiagnosticeret type 1-diabetes (T1D) samt deres familier.

Det ultimative mål for behandlingen er, at børn og unge med T1D opnår høj livskvalitet, normal vækst og udvikling samtidig med at minimere risikoen for de akutte og kroniske komplikationer til T1D.

Dette initiativ fokuserer udelukkende på tiden fra diagnosen stilles og den efterfølgende måned. Det vil sige primært omkring indlæggelse, behandlingsopstart, patientuddannelse og det at komme tilbage til hverdagen.

Initiativ

Initiativet er opdelt i tre faser, hvoraf første fase (afdækningsfasen) er afsluttet. I initiativets afdækningsfase er der lavet brugerrejser (dybdegående interviews) med familier omkring deres oplevelser af mødet med sundhedsvæsenet og den første tid ’på egen hånd’ efter et barn/en ung i familien havde fået konstateret type 1-diabetes. Derudover har brugerrejserne givet viden om, hvilke nedslagspunkter og fokusområder der var af særlig betydning for den første indlæggelse og videre forløb.

Dette har givet en værdifuld indsigt i familiernes oplevelser, som er blevet brugt i udviklingen af det nye behandlingstilbud.

Afprøvningsfasen (anden fase) af ’Den optimale første indlæggelse’ er startet i maj 2020, og sikrer et ensartet og velkoordineret behandlingstilbud af høj kvalitet for alle børn og unge med nydiagnosticeret type 1-diabetes på Børne- og ungeafdelingen i Roskilde, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster.

Sidste fase omhandler evaluering samt gentagelse af brugerrejser.

Den optimale første indlæggelse

Gennem vores arbejde ved initiativets første fase er vi kommet frem til, at den optimale første indlæggelse handler om at sikre familien hurtigt tilknyttes og ses af det tværfaglige diabetesteam. Diabetesteamet består af en sygeplejerske, læge, socialrådgiver og diætist, der hver især rådgiver familien.

Derudover har alle mulighed for henvisning til psykolog ved behov.

Målgruppe

Målgruppen er alle børn og unge med nydiagnosticeret type 1-diabetes i Region Sjælland.

 

Vil du vide mere om opstartsforløbet?

Læs informationsmaterialet til børn og unge med type 1-diabetes

Informationsmaterialet oversat til forskellige sprog

Engelsk version                     Arabisk version                    Tyrkisk version

 

Tidsplan

Projektet varer fra 2019-2023

Kontaktperson

Sidse-Marie Toubroe
Projektleder
sito@regionsjaelland.dk

Læs mere om