Aktiviteter

Opstartsforløb for voksne med type 1-diabetes

Formålet med dette initiativ er at skabe et ensartet opstartsforløb med højt fagligt niveau for voksne med type 1-diabetes. Når forløbet er ensartet vil det øge trygheden blandt patienter og pårørende og sikre hurtigst mulig egenmestring af sygdommen. Mestring betyder groft sagt håndtering.

Initiativet skal skabe ensartede behandlingstilbud i hele Region Sjælland med mulighed for individuel tilpasning. Derudover skal de pårørende inddrages mest muligt i forløbet.

Desuden skal initiativet øge andelen af ambulante forløb og for de patienter som bliver indlagt, skal indlæggelsen være så kort som mulig.

Initiativ

Der er udarbejdet en klinisk retningslinje for opstartsforløbet. Derudover er der fastlagt en behandlingsplan og et program for konsultationer og undervisning ved diabeteslæge, diabetessygeplejerske og diætist. Denne undervisning understøttes af nyt informationsmateriale til patienterne. Derudover er der fokus på psykosocial støtte og psykologbistand samt rådgivning ved socialrådgiver.

Der skal afholdes to årlige temaaftener med diabetesfaglig undervisning. Udover undervisning har temaaftnerne også til formål at give patienterne mulighed for at networke med andre i samme situation som dem selv.

I selve initiativgruppen har to patienter deltaget og været med til at udarbejde initiativbeskrivelsen. Derudover er der afholdt fire workshops i samarbejde med Diabetesforeningen, hvis input også har dannet grundlag for initiativet. Der planlægges med yderligere inddragelse af patienter og pårørende fremadrettet i udviklingen af initiativet og evalueringen.

Målgruppe

Målgruppen for dette initiativ er alle patienter med nyopdaget type 1-diabetes i Region Sjælland.

 

Vil du vide mere om opstartsforløbet?

Læs informationsmaterialet til voksne med type 1-diabetes

Tidsplan

Projektet varer fra 2020-2023

Kontaktperson

Sidse-Marie Toubroe
Projektleder
sito@regionsjaelland.dk

Læs mere om