Aktiviteter

Patientnær diabetesteknologi

Moderne diabetesbehandling er i stigende grad baseret på nye teknologiske løsninger. Teknologien udvikles og forældes med hastige skridt og det kan være svært at gennemskue værdien ved løsningerne, samt danne sig et overblik over dem. Innovation og de nye løsninger er forholdsvis kostbare, hvorfor de til tider bortprioriteres inden for de gældende økonomiske rammer for det enkelte sygehus.

Dette har historisk skabt ulighed i behandlingstilbuddet i Region Sjælland og barrierer i den enkelte afdeling, hvilket har medført, at særligt ressourcestærke patienter benytter det frie sygehusvalg til at søge derhen, hvor muligheden for patientnær diabetesteknologi er størst – enten i eller udenfor Region Sjælland.

Regionalt udvalg for diabetesteknologi

Arbejdet i Steno Diabetes Center Sjælland hen imod større lighed i sundhed omfatter mere ensartede tilbud til den enkelte borger og en strategi på teknologiområdet. Derfor er det regionale udvalg for diabetesteknologi nyligt etableret. Udvalget mødes fire gange årligt, og består af behandlere, IT- og teknologi eksperter, økonomi-  og administrativt ansvarlige, samt patientrepræsentanter.

Udvalgets arbejde inkluderer blandt andet:

  • at udarbejde og revidere fælles regionale retningslinjer for tildeling af patientnær diabetesteknologi
  • bidrage ind i arbejdet omkring udbudsprocesser
  • sikre løbende indsamling af relevante data om anvendelse af diabetesteknologi
  • løbende opfølgning på økonomiske rammer for teknologien.

Udvalget vil blandt andet udarbejde og opdatere materiale til behandlerne i Regionen, for at skabe overblik over nyeste og tilgængelig teknologiske løsninger. Materialet vil kunne downloades her på hjemmesiden.

Netværk for klinikere

Fra 2022 har Steno Diabetes Center Sjælland taget initiativ til et netværk for klinikere i Region Sjælland som arbejder med patientnær diabetesteknologi. Planen er, at netværket mødes tre gange årligt og er åbent for alt sundhedsfagligt personale, som arbejder med diabetesteknologi.

I netværket udveksles erfaringer med anvendelse af ny og eksisterende diabetesteknologi ligesom deltagerne på møderne kan udvælge særligt aktuelle og relevante temadrøftelser.

Målgruppe

Behandlere, der arbejder med patientnær diabetesteknologi.

Download

Oversigt over diabetesteknologi

Tidsplan

Indsatsen varer fra 2021-2028

Kontaktperson

Zarko Zaharov
Projektleder
zarz@regionsjaelland.dk

Læs mere om