Aktiviteter

Personer med vanskeligt helende fodsår og amputation

At leve med diabetiske fodsår over en lang periode eller at opleve amputation har indgribende konsekvenser for personernes livskvalitet og funktionsniveau. Der er behov for mere viden om, hvordan personer med vanskeligt helende fodsår og amputation bedst understøttes i at holde fast i deres arbejde og daglige funktioner, trods det langvarige forløb.

Formål

Dette initiativ har flere formål. For det første skal der metodeudvikles og implementeres en pro-aktiv tilgang til patientforløb med vanskeligt helende diabetiske fodsår.

For det andet skal der afdækkes regler og praksis for adgangen til hjælpemidler, og hvordan dette bliver lettere tilgængeligt for patienterne. Desuden skal der undersøges, hvordan man kan styrke arbejdsmarkedstilknytning for patienter, der er i risiko for at forlade arbejdsmarkedet.

På længere sigt skal der indsamles viden, udvikling og behandlingstilbud i et videnscenter med behov for specialiseret rehabilitering og palliation (lindring) efter amputation.

Udvikling af en proaktiv tilgang

Første del af initiativet handler om at udvikle en proaktiv tilgang til patientforløbet fra første konsultation med struktureret tværfaglig risikovurdering og plan for regelmæssig status på prognose. Dette skal skrives ind i retningslinjer og følges op med undervisning af personale og udvikles i samarbejde med det multidisciplinære team (se initiativ for etablering af multidisciplinærteam).

Afdækning af behov, regler og praksis

Anden del af initiativet består af at afdække behov, regler og praksis på området for kropsbårne hjælpemidler, herunder synliggørelse og plan for optimering.

Afdækning af muligheden for styrket arbejdsmarkedstilknytning

Tredje del af initiativet består dels af afprøvning af forsøg med arbejdsmedicinsk udredning af personer med vanskeligt helende diabetiske fodsår, og dels iværksættes en afdækning ved socialrådgiver med fokus på behov for rådgivning omkring arbejdsmarkedsfastholdelse.

Iværksættelse af VIRSA

Sidste del af initiativet består af indsamling af viden, udvikling og behandlingstilbud til personer med behov for specialiseret rehabilitering. Denne indsamling står den regionale Vidensenhed for Rehabilitering og Palliation for Patienter med Sår og Amputationer for.

Målgruppe

Patienter med vanskeligt helende diabetiske fodkomplikationer og benamputationer i Region Sjælland.

Tidsplan

Projektet varer fra 2019-2023

Kontaktperson

Ulla Riis Madsen
Postdoc, Klinisk tovholder
urm@regionsjaelland.dk

Læs mere om