Aktiviteter

Sammedagsscreening

I dag får diabetespatienter, der følges på sygehus, tilbudt screening for komplikationer enten i diabetesambulatoriet eller hos en privatpraktiserende øjenlæge og fodterapeut.

Screening for komplikationer til diabetes er et vigtigt led i behandlingen af diabetes og skal gøres løbende. Desværre bliver det i dag ikke tilbudt at gennemføre på samme dag, og dermed skal patienterne bruge flere dage på at gennemføre screeningen samt få svar på undersøgelserne. Samtidig skal en del patienter selv tage kontakt til en privatpraktiserende øjenlæge og/eller fodterapeut og sørge for den del af screeningen. Disse faktorer medfører, at en del patienter ikke får foretaget løbende screeninger for komplikationer.

Formålet med at tilbyde en samlet pakke for screening for komplikationer er, at flere patienter gerne skal blive screenet for alle relevante diabetiske senkomplikationer samt, at tilbuddet i højere grad skal tage hensyn til patienternes øvrige forpligtelser, så som arbejde og familie.

Undersøgelser

Ved sammedagskomplikationsscreening kan diabetespatienten få foretaget blodprøver, urinprøve, øjenundersøgelse, fodundersøgelse samt en samtale med lægen, hvor alle resultaterne gennemgås. Ved samtalen med lægen taler man yderligere om diabetes regulering og der laves en plan på baggrund af resultaterne for det kommende år.

Initiativ

Dette initiativ skal implementere ”samme dag under samme tag” princippet i screening for diabetiske senkomplikationer, på de fem matrikler i regionen, der har diabetes ambulatorium. Initiativet vil på sigt betyde at de dele af komplikationsscreeningen, der p.t. foregår hos privatpraktiserende øjenlæger og fodterapeuter kan tilbydes på ambulatoriet og et samlet tilbud organiseres. Derved tilbydes patienten et samlet forløb på hospitalet af ca. 2 timers varighed.

Målgruppe

Målgruppen er personer med diabetes, der allerede nu følges i et endokrinologisk ambulatorium i Region Sjælland og som vil foretrække en screening for komplikationer samlet på en dag. Det vil være et tilbud, som patienterne kan vælge at tage i mod eller fortsætte som i dag. Patienter i psykiatrien med diabetes vil modtage samme tilbud om screening i Fusionsklinikken, der etableres i Psykiatri Vest.

Tidsplan

Projektet varer fra 2019-2024

Kontaktperson

Betina Lademann
Projektleder
bfld@regionsjaelland.dk

Anne Næsted
Projektleder
annae@regionsjaelland.dk

Læs mere om