Aktiviteter

Udgående diabetessygeplejerske

Formålet med dette initiativ er at optimere kvaliteten af behandlingen af patienter med diabetes, uanset hvilket speciale eller afdeling patienten er indlagt på.

Desuden er det et mål at patienterne er trygge og tilfredse med behandlingen af deres diabetes og oplever et sammenhængende patientforløb efter udskrivelse. Til slut skal initiativet bidrage med et kompetenceløft af personalet, der plejer og behandler patienter med diabetes.

Udenlandske studier peger på, at implementering af udgående diabetessygeplejersker til indlagte patienter, kan bidrage til reduktion i gennemsnitlig indlæggelsestid, øget patienttilfredshed, samt øget personaletilfredshed.

Initiativ

Både læger og plejepersonale kan kontakte diabetessygeplejersken på hverdage i dagtiden mellem kl. 8-14:30 og få råd og vejledning, og bede om et tilsyn til patienten, på afdelingen.

Den udgående diabetessygeplejerske har følgende funktioner:

  • Opsøgende funktion
  • Rådgivning- og tilsynsfunktion
  • Kompetenceudvikling
  • Overgang efter udskrivelse

Funktionen med en udgående diabetessygeplejerske etableres for hvert endokrinologisk ambulatorium, dvs. i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing Falster. Organiseringen tilpasses de lokale forhold – og koordineres, så erfaringerne fra de enkelte sygehuse supplerer hinanden.

Målgruppe

Den primære målgruppe for dette initiativ er indlagte voksne patienter med diabetes på somatiske afdelinger. Den sekundære målgruppe er sundhedspersonalet på somatiske afdelinger.

Tidsplan

Projektet varer fra september 2020 til juli 2024

Kontaktperson

Anne Næsted
Projektleder
annae@regionsjaelland.dk

Læs mere om