Aktiviteter

Foto: Colourbox.dk

Virtuelt diabetesambulatorium

I dette projekt arbejder vi med virtuelle videokonsultationer på tværs af sygehus og kommune.

Indsatsen er målrettet ældre og sårbare borgere med diabetes, der har svært ved selv at komme til fysiske besøg i ambulatoriet.

Borgerne tilbydes et virtuelt ambulatoriebesøg i eget hjem. Det er et samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje, som er tilstede hos borgeren under videokonsultationen. Hjemmesygeplejerske hjælper og støtter borgeren under konsultationen, og foretager de målinger ex. blodtryk, som diabetessygeplejersken har behov for i forbindelse med konsultationen.

Indsatsen er et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Holbæk Sygehus, Region Sjællands E-hospital og Steno Diabetes Center Sjælland.

Vil du vide mere om det virtuelle diabetesambulatorium?

Læs her, hvordan et besøg hos det virtuelle diabetesambulatorium fungerer.

Tidsplan

Projektet startede op i 2019.

Kontaktperson

Janne Lorenzen
Programchef
jalor@regionsjaelland.dk

Læs mere om