Forskningskonference for borgere

Scandic Hotel, Ringsted Nørretorv 57, Ringsted

Steno Diabetes Center Sjælland inviterer alle borgere med interesse for diabetes til forskningskonference! Kom og få viden om nogle af de forskningsprojekter, der arbejdes med i Region Sjælland netop nu. Konferencen byder på korte oplæg af flere forskere, og du vil kunne give input og stille spørgsmål undervejs. Du kan se det detaljerede program her. […]

Gratis

Tema-aften i Region Sjælland for børn og unge med Type 1-diabetes (Ringsted)

Mødelokale 001, Ringsted Sygehus Ærtekildevej 1, Ringsted

De 4 børne-ambulatorier indbyder i samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland til temaaften med oplæg, erfaringsudveksling og hygge for alle nye diabetes-familier i Region Sjælland. Målgruppe Børn og unge med type 1-diabetes (primært jer som har fået konstateret diabetes inden for det sidste år) samt jeres forældre, søskende og andre interesserede. Tid og sted Dato: […]

Gratis

Kursus for diabetesambassadører

Scandic Hotel, Ringsted Nørretorv 57, Ringsted

Kurset henvender sig til sygeplejersker, som er ansat i et sengeafsnit, der ikke har diabetes som speciale, men som har borgere med diabetes indlagt. Kurset er en del af et kompetenceforløb i diabetes, som også indeholder online undervisning (en podcast og et e-læringsmodul) og opfølgende netværksmøder lokalt på sygehusene. Du vil blandt andet blive undervist […]

Gratis

Temadag for fodterapeuter

Scandic Hotel, Ringsted Nørretorv 57, Ringsted

Steno Diabetes Center Sjælland afholder årligt en temadag målrettet statsautoriserede fodterapeuter i Region Sjælland.  Dagen vil byde på faglige oplæg om formiddagen samt workshop og debat om eftermiddagen. Der bliver lagt vægt på, at deltagerne får ny viden, mulighed for netværk og bliver præsenteret for konkrete materialer og værktøjer, der kan bruges i praksis efterfølgende. […]

Gratis

Kursus i kulhydrattælling

Steno Diabetes Center Sjælland Birkevænget 3, 3. sal, Holbæk

Kurset har til formål at øge deltagernes kompetencer i forhold til anvendelse af kulhydrattælling i behandlingen af patienter med type 1-diabetes. Vi vil gennemgå baggrund og evidens for brug af kulhydrattælling, efterfulgt af en praksisbaseret gennemgang af basal og udvidet kulhydrattælling. Kurset giver endvidere indblik i de udfordringer, patienterne oplever, i forhold til at anvende […]

Gratis

Lær med Steno Sjælland for sundhedsprofessionelle: Medicin, overvægt og diabetes

Online

På Lær med Steno Sjælland vil vi denne gang belyse sammenhængen mellem medicin, overvægt og type 2-diabetes. Hvilke typer diabetesmedicin tilbydes borgere med type 2-diabetes, som samtidig ønsker vægttab, og hvordan virker de? Hvad kan man som sundhedsprofessionel være særlig opmærksom på i den henseende? Der vil være oplæg fra Overlæge og centerchef Urd Lynge […]

Gratis

Lær med Steno Sjælland for borgere: Medicin, overvægt og diabetes

Online

På Lær med Steno Sjælland vil vi denne gang sætte fokus på sammenhængen mellem medicin, overvægt og type 2-diabetes. Hvilke typer diabetesmedicin tilbydes du hvis du har type 2-diabetes, er overvægtig og gerne vil tabe dig? Og hvordan kan nogle typer diabetesmedicin påvirke vægten? Hvad kan man være særlig opmærksom på i den henseende? Der […]

Gratis

Kursus i sårbeskæring

Absalon Kuskevej 1, Vordingborg

Kurset henvender sig til privatpraktiserende fodterapeuter og har fokus på beskæring af randkallositet ved diabetiske fodsår. Vi gennemgår også de grundlæggende observationer af sår og såromgivelser med det formål at kunne vælge den rigtige sårbandage.  Der vil blive taget udgangspunkt i de sårprodukter, de privatpraktiserende fodterapeuter kan bestille fra Region Sjælland. Det er et 1-dags […]

Gratis