Indlæg af Maria

Fusionsklinikken forlænges i fem år

Arbejdet i Danmarks første klinik for samlet behandling af diabetes og psykisk sygdom lover godt: Patienternes blodsukker er blevet lavere, og noget tyder på færre indlæggelser. Nu er klinikken blevet forlænget for en femårig periode.

Ny vejledning for diabetesbehandling i almen praksis

En ny vejledning for diabetesbehandling i almen praksis introducerer et nyt behandlingsprincip med fokus på sekundær forebyggelse. Vejledningen sikrer et fælles udgangspunkt for diabetesbehandling både på sygehus og i almen praksis – og dermed grundlaget for et bedre samarbejde, når de praktiserende læger fx henviser patienter med komplikationer til diabetesambulatorierne.

Pårørende som en ressource

Et nyt forskningsprojekt vil se nærmere på, hvordan patienter og deres pårørende bedst inddrages i behandlingen af diabetiske fodsår.

Det vikarierende håb

Sidste år startede Fusionsklinikken et projekt med recoverygrupper. I grupperne lærer deltagerne at håndtere deres psykiske sygdom og diabetes i hverdagen. Helt centralt i dette arbejde var ansættelsen af såkaldte peer-medarbejdere, som kender til deltagernes hverdag.

Sygdomsmestring i dialysen

Klinisk udviklingssygeplejerske Hanne Bondehøj og klinisk diætist Sofie Wendelboe har udviklet et nyt tilbud i Dialyseafsnittet på Nykøbing Falster Sygehus, som sigter mod at øge livskvaliteten hos personer med diabetes i hæmodialysebehandling.