Sabrina Rønnes ph.d.-projekt skal undersøge, hvordan borgere med psykisk sygdom og type 2-diabetes oplever deres sygdom og behandlingen. 

Bedre behandling til patienter med samtidig diabetes og psykisk sygdom

2. december 2020

Stadig flere mennesker udvikler både svær psykisk sygdom og type 2-diabetes – alligevel ved vi ikke ret meget om, hvordan de oplever deres sygdom og behandlingen af dem. Det skal et nyt ph.d.-projekt, støttet af Steno Diabetes Center Sjælland, være med til at rette op på. Håbet er at forbedre behandlingen, øge livskvaliteten og måske mindske overdødeligheden for denne meget udsatte patientgruppe.

Rent statistisk har mennesker med psykisk sygdom en øget risiko for også at udvikle type 2-diabetes sammenlignet med resten af befolkningen. Det kan der være mange årsager til: Det kan hænge sammen med livsstilsforskelle, bunde i socioøkonomiske forhold, og der kan også være forhold i behandlingen af den psykiske sygdom, som gør, at risikoen for fx vægtøgning og dermed på længere sigt udvikling af type 2-diabetes er højere. Uanset årsagerne er tendensen klar: Stadig flere patienter udvikler både psykisk sygdom og diabetes, og det er afsættet for et nyt ph.d.-projekt, delvist finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland.

– I mit ph.d.-projekt undersøger jeg patientperspektivet: Hvordan oplever mennesker med både diabetes og svær psykisk sygdom, dvs. skizofreni, svær depression, bipolar sygdom mv., hverdagen og behandlingen af deres to sygdomme? Slutmålet er at få udviklet et redskab i form af et spørgeskema, som kan bruges til at kortlægge behovet for behandling, så man derefter kan tilrettelægge en målrettet indsats i forhold til målgruppen, siger ph.d.-studerende Sabrina Rønne.

Fokus på patientperspektivet

Sabrina Rønne har på nuværende tidspunkt gennemført det første af tre delstudier i projektet. Det er en undersøgelse af, hvor meget viden, der allerede findes om patientperspektivet hos denne meget specifikke målgruppe. Og resultatet af denne del er slående:

– Der er ikke ret mange projekter, som fokuserer på patientperspektivet. Der findes en del videnskabelig litteratur, som kredser om patienter, der både har svær psykisk sygdom og type 2-diabetes. Men fælles for studierne er, at de er meget årsagsorienterede og fokuserede på et finde den bedste medicinske behandling. Og den litteratur, som trods alt findes, med fokus på patienternes oplevelser, handler primært om diabetes frem for at have fokus på begge sygdomme, forklarer hun.

På vej mod målrettet behandling

Sabrina Rønne understreger, at et fælles fokus på begge sygdomme er uhyre vigtigt, fordi personer med begge sygdomme er anderledes udfordrede end deres medpatienter med kun type 2-diabetes: De har tendens til at spise mindre sundt og være mindre fysisk aktive. Desuden vanskeliggør symptomerne på svær psykisk sygdom også behandlingen af diabetessygdommen.

Næste del af hendes projekt er at gennemføre en række patientinterviews, hvor fokus er på, hvordan patienterne med denne type dobbeltdiagnose oplever hverdagen. Her sigter hun mod at inkludere patienter med et bredt udvalg af svære psykiatriske diagnoser for at få så stor spredning i sin undersøgelse som muligt.

Denne del skal lede over i den sidste del af projektet, hvor håbet er at udvikle en spørgeguide, som gør det muligt at tilrettelægge en målrettet behandling til patientgruppen.

Øget viden giver en bedre behandling

Og statistikken taler sit ubarmhjertigt tydelige sprog, når det kommer til den gruppe patienter, Sabrina Rønnes projekt fokuserer på: Det er svært syge mennesker, hvis sygdom har store omkostninger for den enkelte og for samfundet som helhed. Eksempelvis har mennesker med alvorlig psykisk sygdom en markant overdødelighed: De dør i gennemsnit 15 år tidligere end resten af befolkningen.

Overdødeligheden kan have flere forskellige årsager: Både diabetes og svær psykisk sygdom kræver stor egenomsorg – noget særligt de psykiske lidelser kan stå i vejen for. Blandt andet derfor har de en øget risiko for at udvikle diabeteskomplikationer, de screenes mindre for følgesygdomme, og deltager i mindre grad i undervisning om deres sygdom.

– Det er meget vigtigt at øge vores viden om den her gruppe patienter, og det er derfor, jeg undersøger patientperspektivet: Som behandlingssystem har vi brug for en bedre forståelse for deres situation for at kunne tilbyde den optimale støtte og behandling. Forhåbentlig kan det være med til at sikre dem en bedre livskvalitet, færre følgesygdomme og mindske overdødeligheden, siger Sabrina Rønne.

Infoboks

Sabrina Rønne har en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Hun har tidligere undersøgt de psykosociale aspekter ved diabetes på Steno Diabetes Center København, og er nu ansat i psykiatrien i Region Sjælland, hvor hun laver et ph.d.-projekt om personer med psykisk sygdom og type 2-diabetes, delvist finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland.

Emnet for Sabrinas projekt peger direkte ind det arbejde, der udføres på Fusionsklinikken i Psykiatrien i Slagelse, hvor man netop behandler patienter med samtidig psykisk sygdom og diabetes under samme tag. Fusionsklinikken er ligeledes et samarbejde mellem psykiatrien i Region Sjælland og Steno Diabetes Center Sjælland.

Læs mere om Fusionsklinikken her