Bedre rammer for diabetesbehandlingen i Region Sjælland

28. november 2019

Lyse lokaler med naturligt dagslys og lokaler der samler forskningen inden for diabetes. Dette er nogle af de tiltag, der kommer til at ske rundt omkring i Region Sjælland, når Steno Diabetes Center Sjælland bygger om de næste år.

En del af Steno Diabetes Center Sjællands opgave er at skabe bedre rammer for udviklingen af diabetesbehandlingen, så fx nye behandlingsinitiativer kan gennemføres. Derfor vil der være ombygninger på alle sygehusenheder i Region Sjælland de næste år.

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

I Roskilde består ombygningen af en etablering af grupperum og køkken på Børneafdelingen, der skal bruges til afdelingens nye gruppekonsultationer. Denne ombygning er gennemført i efteråret 2019.

Sjællands Universitetshospital, Køge

Diabetesambulatoriet bliver en del af det nye sygehusbyggeri, USK (Universitetshospital Køge), og følger derfor disse byggeplaner. Det nye diabetesambulatorium forventes klar i 2024.

Derudover bliver der bygget et nyt forsknings- og videnshus. Her skal der forskes i diabetes og multisygdom. Forsknings- og videnshuset tænkes sammen med lokalerne til lægeuddannelsen for at skabe sammenhæng, mulighed for god synergi og hjælpe på rekruttering. Det er planlagt, at huset skal stå færdigt i 2022.

Holbæk Sygehus

I Holbæk flyttes Endokrinologisk Afsnit og Diabetesambulatoriet for voksne til den modsatte ende af Akaciegården. Kardiologi og nefrologi følger også med, så specialerne forbliver sammen. Den regionale enhed under Steno Diabetes Center Sjælland bliver placeret i tilknytning til Diabetesambulatoriet. Derudover flytter forskningsenheden fra Medicinsk Afdeling også med. Det hele forventes færdigt i 2021-2022.

Slagelse Sygehus (NSR)

I Slagelse bliver der ændret på det nuværende indgangsparti hos Ambulatorie for Hormonsygdomme, så naturligt dagslys kan trænge bedre ind i rummet. Derudover bliver selve ambulatoriet moderniseret, så der sikres mere lyse og imødekommende rammer. Til slut bliver den tilstødende bygning 13 omdannet til mødelokaler, undervisningslokaler og kontorer. Byggeriet forventes at være færdigt primo 2021.

Næstved Sygehus (NSR)

På Næstved Sygehus flytter behandlingen af voksne med diabetes op på 9. sal i højhuset på matriklen. Her bliver der renoveret og lavet lyse og indbydende ventearealer. Ombygningen forventes klar medio 2020.

Psykiatrien

Der vil i Psykiatrihuset i Slagelse blive etableret konsultationsrum, inklusiv lokaler til øjen- og fodscreening i nogle af de nuværende lokaler. Dette med henblik på, at en ny Fusionsklinik, der kombinerer diabetesbehandling og psykiatri, åbner i 2020.

Nykøbing Falster Sygehus

På Nykøbing Falster Sygehus bliver Diabetes- og Stofskifte Ambulatoriet udvidet med en ekstra etage og får mere plads til undersøgelse og behandling. Der bliver skabt et gårdhave-miljø og åbnet op i ventearealet, så der bliver mere luft og lys. Byggeriet vil stå færdigt primo 2021.

Derudover etableres et nyt forskningsmiljø med lyse og indbydende lokaler. Her kan sygehusets egne forskere, forskere tilknyttet SDCS, samt LOFUS (Lolland Falster-undersøgelsen) og Broen til bedre Sundhed holde til fremadrettet. Byggeriet forventes færdigt medio 2020.

Til slut bidrager SDCS til, at Børne- og Ungdomsambulatoriet flytter over i forlængelse af sengeafdelingen, så der skabes en bedre sammenhæng i behandlingen af børn og unge. Her bliver der skabt et nyt flot venteområde og konferencerum, og der lægges i ombygningen vægt på imødekommende og lyse ventearealer. Byggeriet forventes færdigt i løbet af 2020.