Ny forskningschef til Steno Diabetes Center Sjælland

Den 1. juni tiltræder Anne-Louise Bjerregaard som ny forskningschef hos Steno Diabetes Center Sjælland.

Diabetesdirektør Lise Tarnow stopper til september

Efter seks år som centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland går Lise Tarnow på pension. 

Mere sundhed og trivsel blandt Odsherreds unge

Steno Diabetes Center Sjælland og Odsherred Kommune underskriver en partnerskabsaftale med fokus på børn og unges trivsel og sundhed. Det er blevet valgt at arbejde med et meget bredt sundhedsperspektiv.

Ny diplomuddannelse for sygeplejersker løfter diabetesbehandlingen

Det første hold sygeplejersker, som har taget diplomuddannelsen i diabetes, tager en masse aha-oplevelser og både teoretisk og praktisk viden med sig.

Fysisk aktivitet giver bedre læring på erhvervsskoleuddannelse

Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Copenhagen har sammen startet projektet Datadreven sundhedsfremme på erhvervsskoler. Projektet fokuserer på at øge sundhed, trivsel og forebyggelses blandt erhvervsskoleelever.

En uge i Fusionsklinikken

Kom med i Fusionsklinikken, en klinik der behandler samtidig psykisk sygdom og diabetes, når vi følger vi sygeplejerske Anne Erichsen arbejdsdage i klinikken og på landevejen.

Steno Diabetes Center Sjælland uddeler 4,4 mio. kr. diabetesforskning i Region Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland har netop uddelt bevillinger fra dette års forskningspulje. Der er i alt uddelt 4,4 mio. kr. til fem projekter.

Fremtiden starter nu

Stenodagen 2023 markerede starten på Fremtidens Diabetesambulatorium – en helt ny måde at organisere ambulatoriearbejdet på, som skal tackle nogle af de udfordringer, der allerede eksisterer, og kun bliver større fremadrettet.

Gruppekonsultationer udvides til hele Region Sjælland

Gruppekonsultationer til børn og unge med type 1-diabetes har været en stor succes på Holbæk Sygehus og Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Nu udrulles konceptet til børneafdelingerne på Slagelse og Nykøbing Falster Sygehus.

Sundhedsformidling i øjenhøjde

I Greve Kommune har de stor succes med at aktivere borgere med fx diabetes. Hemmeligheden er, at man bruger andre borgere med samme kroniske sygdomme til at bygge bro fra den kommunale rehabilitering til foreningslivet.