Kulturel kalibrering

Nyt initiativ mellem Steno Sjælland og tre kommuner sætter fokus på kommunale sundhedssamtaler med borgere med en ikke-vestlig baggrund.

3,9 mio. kr. til diabetesforskning

Steno Diabetes Center Sjælland har i år uddelt 3,9 mio. kr. til forskningsprojekter, som har til formål at minimere ulighed i sundhed for borger med diabetes.

Første klinik i Danmark samler behandling af diabetes og psykisk sygdom

Fusionsklinikken behandler som det første sted i landet, diabetes og psykisk sygdom under samme tag. Indsatsen skal øge sundheden for en meget udsat gruppe borgere.

Lastbilchauffører har større risiko for samtidig diabetes og søvnapnø

Ny undersøgelse sætter fokus på type 2-diabetes og søvnapnø hos lastbilchauffører. Den viser, at en stor del af erhvervschaufførerne i Danmark formodentlig både lider af diabetes og søvnapnø.

Mennesker med diabetes og lange forløb med fodsår får hjælp til at forblive i job

Nyt pilotprojekt skal undersøge, om et tættere samarbejde mellem sygehus og arbejdsplads kan hjælpe folk med diabetiske fodsår til at blive ved med at arbejde og samtidig sikre korrekt pleje.

Nyt projekt skal styrke sundheden på erhvervsskolerne

Elever på erhvervsskoler er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme senere i livet. Derfor skal et nyt projekt undersøge, hvordan man fremmer deres sundhed og trivsel.

Styr på fodsår gennem distanceundervisning

Kan man via online undervisning forbedre den kliniske viden og praksis om fodsår på bare fem kvarter, inklusiv forberedelse? Spørger man lægerne på Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge, er svaret: JA!

Fællesklinik skal behandle hjertekarsygdom og diabetes

Det skal være nemmere at få sammenhængende behandling, når man har samtidig diabetes og hjertekarsygdom. Ny Fællesklinik på Holbæk Sygehus skal fremover behandle patienter med begge sygdomme.

Nye lokaler til Ambulatoriet for Hormonsygdomme på Næstved Sygehus

Steno Diabetes Center Sjælland bygger om hos alle diabetesfunktioner i Region Sjælland. På Næstved Sygehus har man nu taget første skridt i ombygningen.

Det virtuelle diabetesambulatorium rykker ud

I Kalundborg har en gruppe ældre borgere med diabetes fået virtuelt besøg af deres diabetessygeplejerske hjemme i stuen.