Hvordan fungerer motiverende diabetes-SMS’er bedst? Brugere kan nu give input til forskningsprojekter

Nu kan diabetesforskere i Region Sjælland få direkte input til deres forskningsprojekter. Patientfølgegruppen til Steno Diabetes Center Sjællands forskningsråd tilbyder nemlig som noget helt nyt sparring på projekter.

Nye rammer til fremtidens diabetesbehandling på Slagelse og Næstved Sygehuse

Mandag den 9. maj indviede Slagelse og Næstved Sygehuse deres nye og moderniserede ambulatorier for hormonsygdomme. Ombygningerne gør op med de klassiske hospitalsbyggerier.

Ny centerchef og specialeansvarlig overlæge til Steno Diabetes Center Sjælland og Holbæk Sygehus

Steno Diabetes Center Sjælland får ny centerchef - nemlig Abdellatif Aharaz. Udover det skal han også være specialeansvarlig overlæge på Holbæk Sygehus.

6,2 mio. kr. til diabetesforskning i Region Sjælland

Steno Diabetes Center Sjælland har uddelt forskningsbevillinger til 10 projekter. Læs mere om projekterne her.

Først i Danmark: Nyt initiativ skal systematisk screene for autonom neuropati hos personer med diabetes

Et nyt initiativ skal bane vejen for en mere systematisk screening for autonom neuropati hos personer med diabetes i Region Sjælland

Ph.d.-projekt skal kortlægge kommunale aktivitetstilbud til borgere med type 2-diabetes

Lektor Mette Falk Brekke har startet et ph.d.-projekt, som skal kortlægge kommunale tilbud om fysisk aktivitet til borgere med type 2-diabetes i Region Sjælland.

Socialrådgiver skal understøtte indsats for personer med diabetiske fodsår

En nyoprettet socialrådgiverfunktion skal hjælpe med at bygge bro mellem kommuner og den kliniske behandling af patienter med diabetiske fodsår i Region Sjælland.

Pårørende som en ressource

Et nyt forskningsprojekt vil se nærmere på, hvordan patienter og deres pårørende bedst inddrages i behandlingen af diabetiske fodsår.

SDCS modtager 5,4 mio. kr. til projekt om oral sundhed hos gravide og forebyggelse af type 2-diabetes

SDCS får økonomisk rygstød til projekt, som skal fremme oral sundhed og forebygge type 2-diabetes hos gravide.

Diabetesambassadører skal binde behandlingen bedre sammen

Ny ordning med diabetesambassadører skal være med til at sikre øget fokus på håndtering af en samtidig diabetes hos indlagte patienter.