Fokus på livet med handicap og samtidig diabetes

Nyt indsatsområde skal sikre bedre hjælp og støtte til personer, som lever med et handicap og samtidig diabetes.

Fokus på mennesket fremfor sygdommen

Et nyt spørgeskema (PRO) om helbred og diabetes er med til at skabe en mere fokuseret dialog mellem borgere og sundhedspersonale, viser pilottest i Guldborgsund Kommune.
Bedre diabetesbehandling i praksis

Fælles fodslag for bedre diabetesbehandling i praksis

Skræddersyede kurser til kvalitetsklynger for praktiserende læger er med til at styrke viden om diabetes og fremme bedre behandling i praksis.
Billede fra kursus for diabetessygeplejersker

Nyt introduktionskursus skal give diabetessygeplejersker en god start

Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Copenhagen har sammen udviklet et introduktionskursus til nyansatte diabetessygeplejersker.

Bevilling bringer international ekspert inden for diabetes og psykisk sygdom til Region Sjælland

Den engelske professor Richard Holt skal være med til at løfte Steno Sjællands forskningsindsats inden for diabetes og psykisk sygdom.

Ny podcast sætter fokus på diabetesforskning

Ny podcastserie sætter fokus på diabetesforskning og dens betydning for patienter og deres pårørende

Hvordan fastholder man gode vaner på egen hånd?

Et projektsamarbejde med bl.a. Odsherred Kommune skal støtte borgere, som har gennemgået et kommunalt forebyggelsestilbud, til at holde fast i deres nye, mere aktive vaner.
Billede af den nye tilbygning set udefra

Nyt Steno Diabetes Center i Holbæk sendes i udbud

Region Sjælland sender snart nyt byggeprojekt på Holbæk Sygehus i begrænset udbud. Byggeriet skal sikre bedre rammer for diabetesbehandlingen i Holbæk og bliver samtidig nyt hjem for den regionale enhed under Steno Diabetes Center Sjælland.

Det vikarierende håb

Sidste år startede Fusionsklinikken et projekt med recoverygrupper. I grupperne lærer deltagerne at håndtere deres psykiske sygdom og diabetes i hverdagen. Helt centralt i dette arbejde var ansættelsen af såkaldte peer-medarbejdere, som kender til deltagernes hverdag.

Test af telekonsultationer tegner godt

På Nykøbing Falster Sygehus har en test af telekonsultationer vist gode resultater. Muligheden for en nemmere og mere fleksibel kontakt møder stor opbakning fra både patienter og personale.