Sygdomsmestring i dialysen

Klinisk udviklingssygeplejerske Hanne Bondehøj og klinisk diætist Sofie Wendelboe har udviklet et nyt tilbud i Dialyseafsnittet på Nykøbing Falster Sygehus, som sigter mod at øge livskvaliteten hos personer med diabetes i hæmodialysebehandling.

”Den største forbedring jeg har været igennem”

På Sjællands Universitetshospital Køge har man stor succes med et nyt program, der screener for komplikationer til diabetes: På blot et par timer kan man nu gennemgå alle relevante undersøgelser og afslutte med en lægesamtale.

Fokus på overvægt blandt ældre på plejecentre

I nyt forskningsprojekt finansieret af SDCS og ledet af Anja Weirsøe Dynesen fra Professionshøjskolen Absalon bliver der sat fokus på overvægt blandt ældre på plejecentre.

Nyt diabetespanel skal give vigtig viden til arbejdet med diabetes

Nyt diabetespanel i Steno Diabetes Center Sjælland. Panelet skal hjælpe med, at centeret kommer endnu tættere på, hvordan en hverdag med diabetes er, så initiativer og forskningsprojekter altid er med udgangspunkt i brugernes behov og ønsker.

Steno Diabetes Center Sjælland uddeler 7,3 mio. kr. til diabetesforskning

Steno Diabetes Center Sjælland har netop uddelt sine årlige forskningsbevillinger - denne gang på 7,3 mio. kr. til i alt 11 projekter. Projekterne favner bredt og dækker både samarbejde på tværs af sektorer og faggrænser og har stort fokus på multisygdom og sårbare med diabetes.

Digital støtte til behandling af type 2-diabetes i almen praksis

Steno Diabetes Center Sjælland er en del af et forskningsprojekt, hvor et digitalt beslutningsstøtteværktøj, skal hjælpe med at fremme dialogen mellem læge og patient og optimere behandlingen.

Udgående diabetessygeplejerske i covid-tid

Midt i en pandemi er der meget, der ikke er, som det plejer. Men på Sjællands Universitetshospital i Køge kører det nye initiativ med udgående diabetessygeplejersker videre med stor succes trods nedlukning.

Ny forskningsstrategi: Hverdagsnær og tværfaglig forskning i fokus

Steno Diabetes Center Sjælland har fået sin første forskningsstrategi. Fokus er på det hverdagsnære og tværfaglige.

Støtte til medicinsamtaler på apotekerne for diabetespatienter med sprogudfordringer

SDCS har i samarbejde med Pharmakon søsat et forskningsprojekt, som skal udvikle redskaber til at støtte medicinsamtaler for borgere med type 2-diabetes, der har en sproglig barriere, fordi de har en anden etnisk baggrund.

DIAMANT - nye metoder skal forbedre diabetesbehandlingen for børn og unge med type 1-diabetes.

DIAMANT er et nyt initiativ for børn og unge med type 1-diabetes på Nyk. F. Sygehus. Projektet kigger indad på egen behandlingspraksis og tager nye og anderledes metoder i brug for at gøre behandlingen og livet med diabetes bedre.