Det nytter faktisk noget

Maria Kruse Andersen er 27 år. Hun blev uddannet sygeplejerske i 2017 og er stadig ny i sin stilling som diabetessygeplejerske på Holbæk Sygehus’ Diabetesambulatorium; her har hun blot arbejdet siden september 2019.

Overblik over godkendte initiativer

På kryds og tværs af Region Sjælland blæser forandringens vinde over diabetesområdet. I alt 11 initiativer er i løbet af 2019 blevet godkendt af Steno Diabetes Center Sjællands (SDCS) bestyrelse.

Projekter på tværs af sektorer skal bidrage med viden om etnicitet og diabetes

Steno Diabetes Center Sjælland søsætter fem nye projekter med forskellige samarbejdspartnere. Projekterne skal kaste lys over de udfordringer og løsninger, der kan være i mødet mellem sundhedssektoren og mennesker med diabetes og anden etnisk baggrund.

Millionbevillinger til diabetesforskning på Sjælland

I december 2019 uddelte Novo Nordisk Fonden 50 mio. kr. til forskningsprojekter på tværs af landets Steno Diabetes Centre. Steno Diabetes Center Sjælland er medansøgere på tre projekter, som har opnået støtte på næsten 25 mio. kr. i alt.

Nyt samarbejde mellem Absalon og Steno Diabetes Center Sjælland

Uddannelse af professionsbachelorer og behandling af diabetes rykker tættere sammen i nyt partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon og Steno Sjælland.

Bedre rammer for diabetesbehandlingen i Region Sjælland

Lyse lokaler med naturligt dagslys og lokaler der samler forskningen inden for diabetes. Dette er nogle af de tiltag, der kommer til at ske rundt omkring i Region Sjælland, når Steno Diabetes Center Sjælland bygger om de næste år.

Små træningsvideoer skal få dialysepatienter op på sengecyklen

Videoerne indeholder viden og gode råd til livet med Diabetes, og viser bl.a. opvarmningsøvelser og styrketræning.

Motion til patienter med diabetiske fodsår

Der findes stort set ingen viden om træning til patienter med diabetiske fodsår. Nyt ph.d.-projekt, som er delvist finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland, tager fat om netop denne problematik.

Kan sår i såret fremme helingen?

Med delvis finansiering af Steno Diabetes Center Sjælland undersøger læge Sahar Moeini fra Sjællands Universitetshospital, om det fremmer helingen af diabetiske fodsår at tilføre en række bittesmå nye sår i kanten af det eksisterende.

Pølsehorn og fællesspisning skal gøre diabetesbesøg for børn sjove og lærerige

Fra 2020 starter nye gruppekonsultationer op i Børneambulatoriet på SUH Roskilde. Fremover skal børn med diabetes mødes med andre børn.