77-årige Evald Sørensen var en af de første patienter, som prøvede sammedagsscreening – et slags pakkeforløb
koncentreret til én dag, hvor man klarer alle komplikationsscreeninger på sygehuset i forlængelse af hinanden.

”Den største forbedring jeg har været igennem”

24. marts 2021

På Sjællands Universitetshospital Køge har man taget hul på et nyt program, der screener for komplikationer til diabetes: I ét sammenhængende flow kan man nu gennemgå alle relevante undersøgelser, som afsluttes med en lægesamtale i diabetesambulatoriet. Det øger både patienttilfredsheden og kvaliteten af behandlingen.

Evald Sørensen fra Roskilde er 77 år og har haft type 2-diabetes siden 1998. Han har gennem årene været god til at passe på sig selv og har – trods mere end 20 år som diabetespatient – med egne ord ikke været synderligt generet af sin sygdom: Han har sørget for at tage sin medicin og gå til sine kontroller, også selvom det ind imellem har været en kende besværligt, fortæller han:

– Tidligere var det jo sådan, at når jeg fik en indkaldelse til årskontrol, så skulle jeg selv sørge for at bestille tid hos fodlægen her i byen, som så lavede en udtalelse til lægen på sygehuset. Den skulle jeg sørge for at have med til kontrollen, ligesom jeg også skulle sørge for at få taget en blodprøve hos min egen læge i ugen op til. Jeg skulle også omkring øjenlægen, som heldigvis selv kunne sende resultaterne af undersøgelsen til sygehuset. Men det var helt ærligt noget af en omgang, siger Evald Sørensen, som derfor også blev særdeles positivt overrasket i november sidste år, da han fik sin indkaldelse til den årlige kontrol:

Her blev han nemlig bedt om bare at møde ind på sygehuset uden nogen forberedelser eller prøvesvar. Han skulle bare sætte tre timer af til kontrollen, og så ville det hele blive klaret på én gang.

Som at vande i Sahara

Evald Sørensen var nemlig en af de første patienter, som prøvede et nyt forløb for årskontroller for diabetes. Det er et slags pakkeforløb koncentreret til én dag, hvor man klarer alle komplikationsscreeninger på sygehuset i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at patienterne bliver vejet, får taget blodprøver, målt blodtryk, afgiver urinprøve, får øjenundersøgelse, fodundersøgelse og lægesamtale umiddelbart efter hinanden.

– Det fungerede helt fantastisk, fortæller Evald Sørensen og fortsætter: – Det hele tog bare et par timer, så havde jeg været gennem alle undersøgelser og en snak med lægen. Det kunne simpelthen ikke være bedre. Jeg vil kalde det et fabelagtigt godt system, siger han.

Det glæder specialeansvarlig overlæge og centerchef i Steno Diabetes Center Sjælland Urd Kielgast fra Sjællands Universitetshospital Køge. Også selvom det ikke er første gang, hun møder tilfredsheden:

– Det har været en kæmpesucces helt fra starten. Vi har lavet evalueringer på alle patienter, som har været gennem det nye screeningsprogram, og over 99 procent af dem har enten været positive eller meget positive. Det gælder yngre som ældre patienter, og uanset om de har type 1- eller type 2-diabetes. Oplevelsen har været lidt ligesom at vande i Sahara, siger hun.

Bedre overblik over behandlingen

Også for behandlerne er den nye screeningspakke en positiv oplevelse. Hvor det primært opleves som en bedre service og tidsbesparende for patienterne, melder læger og sygeplejersker om bedre sammenhæng og bedre overblik.

– Tidligere skulle patienterne selv sørge for at møde ind med diverse prøveresultater og have gennemgået undersøgelser forud for samtalen. Det kunne ofte være flere forskellige instanser, man skulle rundt omkring, inden man mødte ind til årskontrol, og det var Ikke altid tilfældet, at alle patienter huskede at få det hele med, forklarer Urd Kielgast.

Teamarbejde på tværs af afdelinger

Selvom det måske ikke virker som decideret raketvidenskab sådan at samle alle undersøgelser i ét flow, så understreger Urd Kielgast, at der ligger et ganske stort planlægnings- og logistisk arbejde forud:

– Alle skal vide, hvad hinanden gør hele tiden. Patienten skal have fornemmelsen af at gå gennem et sammenhængende flow uden væsentlige forsinkelser undervejs, sluttende hos lægen, som skal være i stand til at samle alle tråde og sidde med alle prøvesvar. Det kræver en høj grad af samarbejde på tværs af afdelinger på sygehuset, fordi undersøgelserne involverer både Klinisk Biokemisk Afdeling, Øjenafdelingen, Ortopædkirurgisk Afdeling foruden Diabetesambulatoriet. Teamarbejdet skal virkelig spille for at det fungerer, understreger hun.

Og det gør det heldigvis også. Bare spørg Evald Sørensen:

– Det var en virkelig god oplevelse. Jeg sparede en masse tid og besvær i ugen op til, og samtidig havde jeg fornemmelsen af, at lægen kom meget mere rundt om alting end normalt. Det er den største forbedring, jeg har været igennem i min tid som patient. Det er der overhovedet ingen tvivl om, slutter han.

Fakta om sammedagsscreening

  • Sammedagsscreening har været i gang på Sjællands Universitetshospital siden september 2020, men har været sat i bero under anden bølge af covid-19.
  • Sammedagsscreening er koncentreret til én dag, hvor man klarer alle komplikationsscreeninger på sygehuset i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at patienterne bliver vejet, får taget blodprøver, målt blodtryk, afgiver urinprøve, får øjenundersøgelse, fodundersøgelse og får en afsluttende lægesamtale.
  • Det er et samarbejde på tværs af flere afdelinger herunder Klinisk Biokemisk Afdeling, Øjenafdelingen, Ortopædkirurgisk Afdeling foruden Diabetesambulatoriet.
  • Målet med initiativet er, at flere patienter screenes for alle relevante senkomplikationer til diabetes, at patienterne oplever et koordineret og sammenhængende forløb og at behandlingskvaliteten blive ensartet i hele Region Sjælland.
  • Næstved Sygehus startede op på sammedagsscreening i november 2020. Der arbejdes på, at de resterende matrikler starter op i løbet af 2021 i takt med, at alle kommer i mål med de planlagte ombygninger.