Maria Kruse Andersen, diabetessygeplejerske på Holbæk Sygehus​

Det nytter faktisk noget

13. februar 2020

Maria Kruse Andersen er 27 år. Hun blev uddannet sygeplejerske i 2017 og er stadig ny i sin stilling som diabetessygeplejerske på Holbæk Sygehus’ Diabetesambulatorium; her har hun blot arbejdet siden september 2019.

– Dybest set skulle der ske noget nyt i mit arbejdsliv. Og privat giver det rigtig god mening for mig at arbejde i et ambulatorium: Jeg har en lille pige på to-et-halvt år, og stabiliteten ved at arbejde fra 7.30 til 15 i hverdagen fungerer rigtig godt på hjemmefronten – også selvom der er enkelte weekendvagter på sengeafsnittet, fortæller Maria, som skynder sig at tilføje, at det langt fra kun er et spørgsmål om arbejdstider, at hun er begejstret for sit nye job:

– Specialet er enormt spændende, og jeg er faktisk overrasket over, hvor godt det har vist sig at passe til mig. Min primære opgave er at vejlede og rådgive patienterne, og det er meget givende. Jeg går selv meget op i livsstil og motion, og eftersom det udgør en stor del af vejledningen til diabetespatienter, så føler jeg, at jeg har noget at holde min rådgivning op på: Det er ikke bare tomme ord, jeg giver til patienterne.

Skræddersy​et behandling

Maria har en bevidst helhedsorienteret tilgang til samtalerne med sine patienter. Konsultationen med hende skal være et frirum, hvor patienterne skal kunne lette deres hjerte. Og det gør de:

– Ofte taler vi om meget andet end det, som snævert knytter sig til blodsukkerreguleringen, siger hun.

Og man skal ikke tage fejl: Selvom patientsamtalerne ind imellem handler om alt andet end patienternes diabetessygdom, så anser Maria det stadigvæk som en helt central del af hendes arbejde:

– Flere patienter har udfordringer i livet, og det er min opgave at være meget lyttende. Psyken spiller ind, siger Maria og fortsætter: Det er fagligt udfordrende og spændende, at hver samtale er total individuel. Man bliver virkelig udfordret på at kunne tilpasse behandlingen til hver enkelt patient.

Tid til at få den nødvendige støtte

Selvom der er mere faste rammer og struktur på arbejdsdagen i et ambulatorium sammenlignet med at arbejde i et sengeafsnit, så er der ikke to ens dage for Maria. Hun er stadig i gang med en oplærings- og indkøringsperiode og ser i gennemsnit fire patienter om dagen samt har nogle telefonkonsultationer. Desuden går hun blodsukkerstuegang på sengeafdelingen, og på sigt er det tanken, at ambulatoriets sygeplejersker skal have en rådgivende funktion til alle afdelinger på sygehuset.

Marias arbejdsdag er med andre ord helt anderledes i dag end for få måneder siden. Og selvom hun bevidst søgte denne forandring, så gav det også anledning til overvejelser og en lille frygt for ikke at kunne slå til, fortæller hun:

– Vi er seks diabetessygeplejersker her i ambulatoriet. Jeg er ung i forhold til mine kolleger her i ambulatoriet, og jeg havde da en eller anden frygt for, om jeg har erfaring og ballast nok i forhold til at besidde en specialestilling. Jeg kan også godt blive udfordret på fagligheden, hvis der fx kommer en patient ind med blodsukkere, som er helt i skoven. Men så har jeg heldigvis søde og virkelig kompetente kolleger med masser af erfaring at trække på.

Anerkendelse for arbejdet

Selvom Maria kun har arbejdet som diabetessygeplejerske i under et halvt år, så har hun allerede oplevet, hvordan der knyttes bånd mellem behandler og patient.

– Vi følger patienterne hyppigt og skaber en relation til dem. De åbner sig – og der bliver en særlig fortrolighed mellem os. Fx har jeg en patient, en stor mand på 190 kg. Han startede med ny medicin og med vejledning omkring livsstil, tabte han sig faktisk 10 kg i løbet af fire-fem måneder. Men så skal han flytte, langt væk – til den anden ende af landet, men alligevel beslutter han sig til at fortsætte sine kontroller her i ambulatoriet. Selvom han har mange timers transport til og fra kontrol. Det ser jeg som en stor anerkendelse af mit arbejde: Det nytter faktisk noget.