Siden december sidste år har en gruppe ældre og udsatte borgere i Kalundborg fået en noget anderledes kontrol af deres diabetessygdom end sædvanligt: De har nemlig fået virtuelt besøg af diabetessygeplejersken i deres egen stue.

Det virtuelle diabetesambulatorium rykker ud

27. maj 2020

I Kalundborg har en lille gruppe ældre borgere med diabetes det sidste halve års tid fået virtuelt besøg af deres diabetessygeplejerske hjemme i stuen. Et samarbejdsprojekt mellem Kalundborg Kommune, Region Sjælland, E-hospital og Steno Diabetes Center Sjælland har vist sig så succesfuldt, at det nu rulles ud i større skala.

Siden december sidste år har en gruppe ældre og udsatte borgere i Kalundborg fået en noget anderledes kontrol af deres diabetessygdom end sædvanligt: De har nemlig fået virtuelt besøg af diabetessygeplejersken i deres egen stue.

-Jeg synes, det har kørt rigtig godt, og der er ingen tvivl om, at det har været givtigt for de borgere, som har være med, indleder kommunal hjemmesygeplejerske Mia Højgaard Stochholm fra Kalundborg Kommune.

Bedre udbytte af konsultationer

Mia har fungeret som den udgående del af tilbuddet og har besøgt borgerne i deres hjem bevæbnet med sin bærbare computer og en iPad. Via en Skype-forbindelse har hun været diabetessygeplejerske Mie Kysts forlængede arm ude hos borgerne. Mie sidder nemlig på Medicinsk Ambulatorium i Kalundborg Sundheds- og Akuthus og har forestået kontrollerne på afstand.

-Det er jo en særlig gruppe borgere, som har været en del af det her projekt. Der er tale om mennesker, som dels har svært ved at komme ind på ambulatoriet og dels – for manges vedkommende – har svært ved at huske ting. Så jeg oplever relativt ofte, at de kommer uden deres blodsukkerapparat, og at de ikke lige kan huske, hvilken slags medicin de tager. Derfor er der en stor faglig gevinst i at have en kvalificeret sygeplejerske ude i borgernes eget hjem: Mia sørger for at måle deres blodsukker, kan tjekke deres medicin osv. Det her projekt giver simpelthen bedre konsultationer, siger Mie Kyst.

Det stærke team, der sørger for virtuelle konsultationer til borgere i Kalundborg Kommune. Diabetessygeplejerske Mie Kyst (tv) og hjemmesygeplejerske Mia Højgaard Stochholm (th.)

Rent praktisk forløber et virtuelt ambulatoriebesøg på den måde, at Mia ankommer hjemme hos borgeren et kvarters tid før, videomødet med borgeren skal afholdes. Her sørger hun for at aflæse borgerens blodsukkerapparat og sender det via Diasend til ambulatoriet, ligesom hun tjekker op på deres medicin osv. Forud for konsultationen sørger Biokemisk Afdeling i Kalundborg Sundheds- og Akuthus for at tage relevante blod- og evt. urinprøver i borgerens eget hjem, bestilt af ambulatoriet. E-hospitalet i Region Sjælland er en vigtig spiller her, da de sørger for, at dette tekniske set-up fungerer, så det er muligt at samarbejde på tværs af sygehus og kommune.

En lettelse ikke at skulle af sted til sygehuset

-På forhånd var jeg lidt spændt på at se, om borgerne ville være kede af, at de ikke skal hen på ambulatoriet, men det har de ikke været. Tværtimod har det været en lettelse for dem, at de ikke skulle gennem turen med flextrafik, ventetider osv. Så de har faktisk været rigtigt glade for, at jeg er kommet hjem til dem i stedet for, og at vi har Mie med på en skærm, fortæller Mia Højgaard Stochholm, og Mie Kyst tilføjer:

-Der er også en ekstra sikkerhed for borgerne i, at Mia følger op på deres kontroller, når hun er i hjemmet. Hun sørger for, at de faktisk får bestilt tid til fodterapi, øjenkontrol osv. Det er jo vigtige aspekter af behandlingen, som desværre ofte kan være vanskelige med lige præcis den her patientgruppe, fordi de har svært ved selv at huske det.

Projektet har indtil nu kun omfattet en lille gruppe borgere fra Kalundborg midtby, og det afsluttes formelt med udgangen af maj måned. Men programchef Janne Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjæland fortæller, at kommunen og sygehuset på baggrund af successen allerede har besluttet at forlænge og udvide projektet:

-I første omgang skal projektet rulles ud, så det dækker hele kommunen. Målgruppen bliver sårbare og ældre borgere, som har svært ved selv at komme hen til ambulatoriet. Og på sigt er håbet, at vi også kan brede det ud til andre kommuner i regionen.

Faglig sparring

Projektet er et fint eksempel på, at det vanskelige samarbejde hen over sektorgrænserne faktisk lader sig gøre på en meningsfyldt og givende måde: Det føles trygt og ukompliceret for borgerne, at de kan blive i deres eget hjem, kvaliteten af konsultationerne øges – og så er der endda en sidegevinst i den faglige sparring:

-Jeg har aldrig arbejdet i et diabetesambulatorium, så selvom jeg har min sygeplejefaglighed, kender jeg ikke så meget til det specialiserede omkring diabetes. Der har samarbejdet med Mie givet mig et helt andet indblik i. Jeg kan jo se, hvilke parametre Mie reagerer på, jeg kan lære noget om stikketeknik osv. Det betyder ikke, at jeg skal til selv at regulere på patienternes insulin, men jeg er blevet klædt bedre på, så jeg ved lidt mere om, hvad jeg skal reagere på, fortæller Mia Højgaard Stochholm.

Projektet har kørt som et samarbejde mellem Kalundborg Kommune, Holbæk Sygehus, Region Sjællands E-hospital og Steno Diabetes Center Sjælland med økonomisk støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til modernisering og etablering af sundheds- og lægehuse.