Ny ordning med lokale diabetesambassadører er på vej til sygehusene i Region Sjælland. De skal være bindeled mellem de udgående diabetessygeplejersker og de sengeafsnit, som har mange indlagte patienter, der også har diabetes. 

Diabetesambassadører skal binde behandlingen bedre sammen

17. december 2021

Som en del af projektet ‘Udgående diabetessygeplejersker’ har Steno Diabetes Center Sjælland taget initiativ til en ny ordning med lokale diabetesambassadører på sengeafsnittene på Region Sjællands sygehuse. Ambassadørerne får et kompetenceløft på diabetesområdet og fungerer som bindeled til de udgående diabetessygeplejersker – og ordningen er med til at løfte kvaliteten i behandlingen, øge trygheden hos både indlagte og personale og kan også give kortere indlæggelser, lyder det fra en af de nyudnævnte diabetesambassadører.

Michelle Hemmingsen er sygeplejerske og tilknyttet sår- og amputationsgruppen på Holbæk Sygehus’ Ortopædkirurgiske sengeafsnit. En stor del af hendes patienter har diabetes og døjer med kroniske sår, som desværre i mange tilfælde ender i amputationer. Hun er afsnittets nyudnævnte diabetesambassadør, hvilket giver rigtig god mening, fortæller hun:

– Jeg ser rigtig mange patienter i mit arbejde, som ikke har styr på deres diabetessygdom. Det er dybest set derfor, de indlægges med meget alvorlige og kroniske sår. Jeg har en klar forventning om, at vi kan blive bedre til at håndtere denne patientgruppe og særligt bedre til at hjælpe dem med deres diabetessygdom her i afdelingen. Derfor var det oplagt at takke ja til et kompetenceløft, som jeg forhåbentlig kan være med til at give videre til mine kolleger, indleder hun.

Godt samarbejde

Afsnittet har i nogle måneder været tilknyttet initiativet med udgående diabetessygeplejersker, der kan hjælpe til med at håndtere patienter, som er indlagt på Ortopædkirurgisk sengeafsnit og samtidig har diabetes, hvis der er behov for ekstra hjælp. Michelles nye rolle som diabetesambassadør bliver at være bindeleddet mellem de udgående diabetessygeplejersker og resten af afdelingen.

– Jeg synes, det fungerer rigtigt godt. Vi registrerer ved indlæggelsen, om patienten har diabetes. Den udgående diabetessygeplejerske gennemgår patienterne og kommer over i afdelingen og tager en snak med mig, hvis der er noget ekstraordinært, vi skal være opmærksomme på. Ud over patienter med sår og truende amputationer har vi jo også patienter, der bliver indlagt med en fraktur, som også har diabetes. De har måske godt styr på deres diabetes, men efter en operation kan de få store udsving i deres blodsukker, og det kan skabe udfordringer i behandlingen. Så alt i alt har vi allerede haft rigtig god gavn af samarbejdet, forklarer Michelle Hemmingsen.

– Vi startede op med ordningen med de udgående diabetessygeplejersker tilbage i efteråret 2020 , fordi vi ved, at det kan være svært for personalet på sengeafsnittene i andre specialer også at skulle håndtere diabetes. Vi ved også, at 15-20 % af alle indlagte på tværs af sengeafsnittene har diabetes, så det er noget, der fylder i det daglige arbejde, supplerer projektleder i Steno Diabetes Center Sjælland Anne Næsted.

Et hestehoved foran

De lokale ambassadører udgør en central del af initiativet, der – som i Michelles tilfælde – er sygeplejersker fra andre specialer. Derfor indgår der i initiativet også et kompetenceudviklingsforløb om diabetes, så ambassadørerne klædes på til opgaven – en viden de på sigt også bliver i stand til at formidle videre til kolleger.

– Tanken er, at diabetesambassadørerne lige skal være et hestehoved foran kollegerne på det diabetesfaglige område. De skal ikke uddannes som specialister i diabetes, men de får undervisning i, hvordan man observerer og handler på symptomer, samt oplysninger om den nyeste medicinske behandling – og det er et område, der er i rivende udvikling, så der er meget at holde sig orienteret i. Derudover undervises de i injektionsteknik samt i kost og diabetes, forklarer Anne Næsted.

Michelle Hemmingsen har netop været på kursusdag som diabetesambassadør, og hun er tilfreds med udbyttet.

– Vi fik meget engageret og inspirerende undervisning, og jeg har taget masser af ny viden med hjem, som jeg nu skal give videre til mine kolleger. Mange af mine kolleger her i afsnittet er helt nyuddannede, og det kan virke intimiderende på dem fx at skulle give store mængder supplerende insulin til en nyopereret patient. Derfor kan man måske være fristet til at vælge en lidt konservativ strategi og give mindre insulin, af frygt for, at patientens blodsukker bliver alt for lavt. Her er det så bl.a. min opgave at forklare, at det er meget nemmere at kontrollere et lavt blodsukker end det modsatte, siger hun.

Bedre og kortere forløb

Indtil videre er der udnævnt 25 diabetesambassadører på forskellige sengeafsnit rundt omkring i Region Sjælland. Det er ikke alle, der har endnu været igennem det første fulde kursusforløb, fordi ordningen stadig er under implementering. Men tanken er, at alle kommer gennem samme forløb – og siden modtager løbende opfølgning lokalt.

– Ordningen skal gerne resultere i trygge patienter, som oplever, at der også er styr på deres diabetessygdom fra starten af en indlæggelse. Og tilsvarende på personalesiden, skal det gerne give øget tryghed, at de ved, de kan række ud og få hjælp, når de bliver i tvivl om, hvad de stiller op med en patients diabetesbehandling, , siger Anne Næsted.

– Patienterne på vores afsnit er typisk indlagt i lange forløb. Og tidligere kunne vi ved udskrivning godt stå med en patient med et meget højt blodsukker, hvor vi så vurderede, at vi var nødt til at få fat i en endokrinolog og i øvrigt få taget nogle supplerende blodprøver osv. Det kunne i mange tilfælde godt ende med, at indlæggelsen blev forlænget på den konto. Nu oplever vi mere effektive og bedre forløb. Vi er opmærksomme på diabetessygdommen helt fra starten og i stand til at rette ind, så snart der opstår noget. I sidste ende giver det en bedre behandling – det er jeg slet ikke i tvivl om, slutter Michelle Hemmingsen.