Steno Diabetes Center Sjælland søsætter snart en ny kursusrække målrettet sygeplejersker i kommunerne.

Flere diabeteskurser for kommunalt ansatte sygeplejersker er på vej

3. oktober 2022

Steno Diabetes Center Sjælland lægger snart sidste hånd på en ny kursusrække for sygeplejersker, der arbejder med diabetes i kommunerne i Region Sjælland. De første nye kurser bliver præsenteret i vores næste kursuskatalog, der udkommer sidst på året.

Uddannelse og kompetenceudvikling er en central del af vores indsats for at udvikle diabetesområdet i Region Sjælland. I første omgang har fokus primært været på de hospitalsansatte, men snart breder vi blikket endnu mere ud, når vi søsætter en række nye kursuser, målrettet sygeplejersker i kommunerne.

Skal dække et reelt behov

Sammen med Professionshøjskolen Absalon har vi siden foråret undersøgt hvilke behov, der er for kompetenceudvikling hos sygeplejersker ansat i kommunerne:

– Vi har brugt tid på at afdække målgruppens behov, fordi det er afgørende, at dét, vi udbyder, reelt dækker et behov, fortæller Marie Egede Kristensen, programchef for Uddannelse i Steno Diabetes Center Sjælland.

Der er samtidig blevet set på hvilke uddannelsestilbud, der allerede eksisterer til målgruppen:

– Det er vigtigt, at de kurser, vi udvikler fremadrettet, ikke blot er relevante for målgruppen, men også passer godt sammen med de øvrige kompetenceudviklingstilbud til sygeplejersker, der allerede eksisterer – og her har Professionshøjskolen Absalon været en vigtig sparringspartner, fortæller Marie Egede Kristensen.

Tiden er knap

Projektet understreger, at tiden er knap i kommunerne. Det skal vi tage højde for i udviklingen af de nye kursustilbud:

– Det er tydeligt, at der ikke er meget tid at tage af, så lige nu kigger vi på at udbyde kompetenceudvikling, der både er effektivt og passer ind i helt konkrete behov. Måske bliver det moduler om specifikke diabetesfaglige emner, hvor man kun skal tilmelde sig de moduler, der er relevante for den enkelte, forklarer Marie Egede Kristensen og fortsætter:

– Professionshøjskolerne har allerede nogle rigtig gode ECTS-belagte moduler, der handler om metode og sygeplejerskens rolle. Der er dog ikke mange tilbud, der specifikt handler om det diabetesfaglige, så det er der, vi tænker, at vi har en rolle.

De endelige detaljer er ikke på plads endnu, men Marie Egede Kristensen løfter sløret for et par af de ting, der er i støbeskeen. Det ene er en kursusdag om interkulturel kommunikation i januar 2023. Det andet er en kursusdag om farmakologi og diabetes, som efter planen kommer til at ligge i marts 2023.