I forskningsprojektet DICTA afprøves digitale kliniske beslutningsværktøjer hos den praktiserende læge, som skal understøtte livsstilforandringer hos den enkelte patient med diabetes. 

Digital støtte til behandling af type 2-diabetes i almen praksis

19. februar 2021

Mange patienter med type 2-diabetes lider af flere andre sygdomme, og det gør behandlingen kompleks og vanskelig at overskue. Både for patienterne selv og for deres læge i almen praksis. Derfor er Steno Diabetes Center Sjælland del af et forskningsprojekt, der udvikler og tester et digitalt klinisk beslutningsstøtteværktøj, som fremmer dialogen mellem læge og patient og optimerer behandlingen.

Behandling af type 2-diabetes er i reglen kompliceret. Meget ofte har patienterne flere sygdomme, som hver især kræver en mere eller mindre kompleks medicinsk behandling. Det kan være en stor opgave for lægerne i almen praksis, hvor langt de fleste patienter med type 2-diabetes følges – og det er ofte også meget uoverskueligt for patienterne selv. Derfor har Steno Diabetes Center Sjælland i samarbejde med en række partnere startet et projekt, kaldet DICTA,

der båder yder digital coaching af patienterne og hjælper med beslutningsstøtte til de praktiserende læger.

– Mange patienter er typisk mest bekymrede over at udvikle dårligt syn på grund af skade på de små blodkar i øjet som følge af det forhøjede blodsukker. Men i virkeligheden er det åreforkalkning i de store arterier med øget risiko for blodpropper, der er den farligste

Professor og overlæge Michael Hecth Olsen fra Holbæk Sygehus

komplikation til type 2-diabetes. Derfor er det allervigtigste at arbejde med risikofaktorerne for blodpropper, og det vil sige forsøge at sænke patienternes kolesteroltal og blodtryk samt få dem til at stoppe med at ryge, forklarer professor og overlæge Michael Hecht Olsen fra Holbæk Sygehus, som har været med til at udarbejde beslutningsstøtteværktøjet til lægerne i almen praksis.

Digital sparring om den medicinske behandling

De alment praktiserende læger er specialister i bredden, og det er en umulig opgave for dem at have detailviden om behandlingen af alle kroniske sygdomme. Derfor har man i DICTA udviklet et digitalt redskab, som hjælper lægerne til at vælge den rette medicinske behandling.

– Steno Diabetes Center Sjælland er sat i verden for at gøre det godt for alle med diabetes – også dem, som går ude i almen praksis. Og det her projekt handler om kvalitetsstøtte og kvalitetsudvikling til de praktiserende læger, som forhåbentlig giver rigtig god mening for både patienter og deres læger, siger programchef i Steno Diabetes Center Sjælland, Janne Lorenzen.

Værktøjet til beslutningsstøtte er et it-system, som kommer med forslag til optimale medicintyper ud fra de oplysninger om patienten, som i udgangspunkt allerede findes i journalen. Mangler der enkelte oplysninger, bliver lægen bedt om at tilføje dem. Beslutningsstøtteværktøjet er koblet direkte op til det system, de fleste praktiserende læger i forvejen benytter sig af, og derfor skal lægerne ikke åbne nye vinduer på computeren for at slå op i vejledninger, registre osv.

Bedre dialog mellem læge og patient

Projektet sigter også mod en bedre dialog mellem læge og patient: Der kan være en forholdsvis stor pædagogisk opgave forbundet med at få patienterne til at følge eksempelvis deres blodtryksregulerende behandling, fordi de i hverdagen ikke vil opleve gener af at gå rundt med et forhøjet blodtryk.

Michael Hecht Olsen oplever desuden ofte, at patienterne fejlagtigt har fået indtryk af, at deres egen læge vælger medicin mod forhøjet blodtryk eller kolesterol mere eller mindre tilfældigt. Og det efterlader patienterne med fornemmelsen af, at denne del af behandlingen er mindre vigtig, hvilket kan være yderligere demotiverende for at fortsætte behandlingen.

– Min oplevelse er, at hvis man har tid til at forklare faren ved fx at gå rundt med ubehandlet forhøjet blodtryk, samt hvordan den medicinske behandling reducerer den øgede risiko betydeligt, så øges patientens motivation for behandling ganske betydeligt. Særligt hvis man kan vælge præparater, som også har mere mærkbare sidegevinst for patienterne: Hvis de fx også lider af hævede ben, kan man vælge et vanddrivende præparat. Eller hvis de døjer med hjertebanken, kan man vælge en beta-blokker. På den måde får patienterne en umiddelbar og mærkbar gevinst af behandlingen, som samtidigt på længere sigt vil forebygge blodpropper, siger han.

Alting skal behandles på én gang

Det er netop valg af denne type, beslutningsstøtteværktøjet kan hjælpe til med at træffe. Værktøjet bliver i projektet kombineret med en app, som patienten skal installere på telefonen. Den hjælper patienter med livsstilsændringer, og disse oplysninger føres direkte ind i patientjournalen hos egen læge, som dermed får et langt bedre overblik over alle forhold, der spiller ind på diabetessygdommen. Og det giver også et bedre udgangspunkt for en kvalificeret dialog om sygdom og behandling.

– Vi ved fra tidligere studier, både i Danmark og Sverige, ganske præcist hvilke faktorer, som betyder mest i forhold til overdødelighed blandt patienter med type 2-diabetes. Og vi ved også, at man opnår langt de bedste resultater ved at behandle alle disse risikofaktorer på én gang, forklarer Michael Hecht Olsen.

Afprøvningen af interventionen i DICTA følges i et videnskabeligt studie, hvor indsamling af data fra de første praksisser begynder i marts 2021. Målet er at inkludere op til 100 lægepraksisser og 600 patienter fra Region Sjælland og Syddanmark. Forskerne forventer at behandle de første data fra projektet – og dermed også have de første resultater – i 2023.

– Behandling af diabetes er kompliceret både for patienten og den praktiserende læge. Patienten har ofte behov for livsstilsændringer, og lægen har tit brug for at konsultere retningslinjer og andet. Med det her initiativ vil vi gerne omsætte retningslinjerne til konkrete værktøjer, som er enkle at bruge i en travl hverdag ude i praksis. Det er en slags digital sparring til patienten, lægen og praksissygeplejersken, om hvordan den farmakologiske behandling skal tilrettelægges, samt hvad patienten selv kan gøre, opsummerer praktiserende læge og projektleder på DICTA, Carl J. Brandt afslutningsvis.

Kort om DICTA

  • DICTA er et projekt med deltagelse fra Forskningsenhederne for Almen Praksis i Odense og Aalborg, Steno Diabetes Center Sjælland, Steno Diabetes Center Odense, Dansk center for strategisk forskning i type 2-diabetes (DD2), Cambio og Liva Healthcare.
  • I projektet afprøves et værktøj til beslutningsstøtte hos den praktiserende læge samt en app, som skal understøtte livsstilsforandringer hos den enkelte patient.
  • Projektet løber frem til 2024 og skal omfatte patienter og praktiserende læger fra Region Sjælland og Syddanmark.
  • Læs mere på www.dicta.dk