Bedre diabetesbehandling i praksis

Samarbejdet med Steno Diabetes Center Sjælland har været en vigtig øjenåbner og baner vejen for en endnu bedre diabetesbehandling fremover, fortæller klyngekoordinator Rikke Jensen fra Lægerne i Nykøbing Sjælland.

Fælles fodslag for bedre diabetesbehandling i praksis

5. juli 2021

Kvalitetsudviklingen af praksissektoren er mange steder lagt ud i de såkaldte kvalitetsklynger. Steno Diabetes Center Sjælland samarbejder med KAP-S (Kvalitet i Almen Praksis, Sjælland, red.) og regionens klynger om at lave datadrevne kurser om behandling af diabetes – og det er en stor succes.

Steno Diabetes Center Sjælland har indledt et samarbejde med KAP-S og regionens kvalitetsklynger for at udvikle de alment praktiserende lægers behandling af diabetes. Indtil videre er der udarbejdet to klyngepakker – og det er blevet taget godt imod.

– I kvalitetsklyngen for lægerne i Odsherred ville vi gerne lave et klyngemøde om diabetiske fodsår, hvor alle dele af de tværfaglige teams, vi kender fra diabetesbehandlingen på regionens sygehuse, deltog. Vi sidder nemlig i primærsektoren i meget høj grad med opfattelsen af, at der arbejdes i siloer på det her område: Som praktiserende læger taler vi kun meget sjældent med kommunernes sårsygeplejersker og i realiteten aldrig med fodterapeuterne. Derfor ville vi gerne arrangere et kursus, hvor alle kunne blive lidt klogere på hinandens roller og dermed forhåbentlig også blive bedre til at udnytte kompetencerne og samarbejde tættere på tværs af et patientforløb, forklarer klyngekoordinator Rikke Jensen fra Lægerne i Nykøbing Sjælland.

Målrettede og datadrevne kurser

Derfor rettede Rikke Jensen henvendelse til Steno Diabetes Center Sjælland, hvor strategisk konsulent Lars Bruun Larsen greb bolden og tog fat på at tilrettelægge en skræddersyet udgave af klyngepakken om fodsår.

– I Steno Diabetes Center Sjælland har vi naturligvis de kliniske specialister, som vi kan inddrage i samarbejdet med klyngerne. Derudover har vi et godt datakendskab; vi har gode erfaringer med hvilke data, der er væsentlige at bringe i spil i almen praksis, når man vil arbejde med at forbedre kvaliteten af behandlingen. Vi benytter os af de medvirkende klinikkers egne data, som vi trækker ud af systemet i samarbejde med datakonsulenterne fra KAP-S, og på den måde arbejder vi med noget, som er meget tæt på lægernes hverdag, forklarer Lars Bruun Larsen.

Klyngemødet om diabetiske fodsår i Odsherred bekræftede ikke bare antagelsen om, at der faktisk arbejdes i siloer på diabetesområdet – det blev også en stor øjenåbner for lægerne, forklarer Rikke Jensen:

– I forberedelsen af klyngemødet blev jeg fx overrasket over, at Steno Diabetes Center Sjælland ser fodterapeuterne som helt centrale figurer i diabetespatientens forløb: Hos de praktiserende læger havde mange af os en opfattelse af, at de måske næsten var overflødige. Det hænger sammen med, at kun en meget lille del af deres arbejde sendes retur som brugbare data i vores system. Fx fremstår fodterapeuternes risikoscore af patienterne som komplet uforståelige værdier på vores laboratoriekort. Så det har aldrig været noget, vi har brugt energi på. Men faktisk viser det sig, at de bruger meget tid på grundigt at undersøge og risikoscore patienterne, fordi denne score er afgørende for, hvilken behandling de skal have.

Kursus i nyrefunktion

Steno Diabetes Center Sjælland har også bidraget til et klyngemøde i Ringsted. Her var fokus på nyrefunktionen hos diabetespatienter.

– Det var rigtigt godt, at de havde datakonsulenterne med, så alle praksisser fik hjælp til at trække data i deres eget system. Som klyngekoordinator var det virkelig fantastisk, at jeg kunne ringe til Steno Diabetes Center Sjælland og få skræddersyet et forløb lige præcis til vores behov. En af de meget konkrete ting, vi fik med fra mødet, var en understregning af, at vi gerne må være meget intensive i den medicinske behandling, når vi forsøger at forebygge, at patienternes nyrefunktion ødelægges yderligere, fortæller klyngekoordinator Eva Schandorff.

Opfølgning målrettet praksissygeplejersker

Efter klyngemødet har Ringstedklyngen udtrykt ønske om, at lægerne kan sende deres praksispersonale på kursus, fordi det ofte er sygeplejerskerne, som varetager meget af diabetesbehandlingen. Og det mødes med lydhørhed: Lars Bruun Larsen fortæller, at man nu arbejder på at udvikle tilbud, som er målrettet praksissygeplejersker.

– I praksissektoren er det meget ofte sygeplejerskerne, som sidder med diabetesbehandlingen. Derfor kan det også ligeså godt være dem, der arbejder med det mere datadrevne: Det giver rigtig god mening, hvis det er dem, som indleder dialogen med lægerne om de patienter, der måske skal have justeret deres behandling, siger han.

I Odsherred kan man også se idéen i at give sygeplejerskerne mere viden om kvalitetsudvikling, og alt i alt hersker der stor tilfredshed med klyngemødet:

– Vi fik rigtig god hjælp fra Steno Diabetes Center Sjælland. Sammen fik vi udviklet et både indholdsrigt, øjenåbnende og veltilrettelagt klyngemøde. Mødet vil forandre mit og mange af mine kollegers samarbejde med fodterapeuterne – og det vil komme vores patienter til gavn, siger Rikke Jensen afslutningsvis.

FAKTABOKS

  • Kvalitetsklynger er tænkt som faglige fællesskaber for praktiserende læger, der skal give plads til sparring, læring og og fælles udvikling på tværs af de lægeklinikker, der deltager.
  • KAP-S – Kvalitet i Almen Praksis tilbyder rådgivning, sparring og projektbistand til praktiserende læger i Region Sjælland, med fokus på kvalitetsudvikling i almen praksis.