Anne Merete Boas Soja (tv), Jesper Olund Christensen (mf) og Michael Hecht Olsen (th) er en del af holdet bag initiativet til Fællesklinikken, der som den første af flere i Region Sjælland skal behandle mennesker med samtidig hjertekarsygdom og diabetes.

Fællesklinik skal behandle hjertekarsygdom og diabetes

24. juni 2020

Der er mange risici ved at leve med flere sygdomme på samme tid. Og man kan hurtigt føle sig sendt rundt i systemet til undersøgelser og behandling for både den ene og den anden sygdom hos sin egen læge, på sygehuset og i kommunen. Det vil den nye Fællesklinik i Holbæk ændre på. Overlæge og daglig leder af Fællesklinikken Anne Merete Boas Soja forklarer:

– Mennesker med flere sygdomme møder mange forskellige sundhedspersoner i systemet. Og vi er som klinikere ofte tilbøjelige til kun at have blik for den sygdom, som vi selv er eksperter i. Men nogle patienters sygdomme kan påvirke hinanden så meget, at det giver bedre mening at se mere holistisk på dem. Det er ambitionen for Fællesklinikken.

Samme behandling, samme sted med samme behandlerteam

Klinikken skal udrede og behandle personer med samtidig hjertekarsygdom og type 2-diabetes, hvor den medicinske behandling kan forbedres. Det kan fx. være, hvis blodtrykket er for højt, kolesteroltallet ikke er i niveau, eller hvis nogle af diabetestallene ikke ligger stabilt.

– Når man starter i forløb hos os, får man via e-boks nogle spørgeskemaer om blandt andet sygdom og funktionsniveau, som man skal udfylde inden vores første møde. Når vi mødes første gang, lægger en læge på baggrund af spørgeskemabesvarelserne og yderligere undersøgelser, en plan for udredning og behandling. I princippet følger vi den sædvanlige diabetes- og hjertekaropfølgning, men på denne her måde tager vi højde for begge sygdomme på samme tid og i tæt samarbejde med patienten, forklarer Anne Merete Boas Soja.


En klinik med tværfaglig ekspertise og følgeforskning

I Fællesklinikken er der tilknyttet to læger og to sygeplejersker med ekspertise inden for henholdsvis hjertekarsygdom og diabetes. For patienterne i klinikken er der faste møder med lægen og sygeplejersken henover et år, og derudover vurderer man hos den enkelte, hvad der er brug for af ekstra møder.

Udover behandlingen af hjertekarsygdom og diabetes, bliver man tilbudt yderligere undersøgelser, som skal være med til at evaluere effekten af at samle to specialer i samme klinik.

– Alle patienter får tilbud om at få lavet ekstra undersøgelser ved opstarten i klinikken og efter et år.  Disse ekstra undersøgelser indebærer både fysiske tests af blandt andet hjertekarfunktionen, fedtprocent og muskelmasse samt spørgeskemaer, der handler om patienternes egne oplevelser af at være tilknyttet i Fællesklinikken, fortæller Anne Merete Boas Soja.

Målet er at undersøge, om denne måde at behandle patienter på opleves som noget positivt af den enkelte patient og skaber bedre behandlingseffekt.

– Mit håb for denne her klinik er, at vi kan få det hele til at hænge bedre sammen for de mennesker, der lever med samtidig hjertekarsygdom og diabetes. Jeg håber, vores patienter får det både kropsligt og psykisk bedre og deraf øget livskvalitet – det er jo det vigtigste af det hele, afslutter hun.


Kontakt

Hvis du vil vide mere om Fællesklinikken, kan du kontakte Anne Merete Boas Soja på amsj@regionsjaelland.dk

Fakta om Fællesklinikken

  • Fællesklinikken er et 2-årigt projekt, der løber fra 2020-2022. Projektet er finansieres af Steno Diabetes Center Sjælland. Efter perioden evalueres projektet med henblik på at overgå til drift.
  • Klinikken åbner for de første 2-3 patienter i slutningen af juni måned og øger patientoptaget gradvist i løbet af de næste par måneder.
  • Fællesklinikken kommer i første omgang til at åbne på Holbæk Sygehus under Medicinsk Fælles Ambulatorium og planlægger at have omkring 65 patienter tilknyttet. I løbet af det næste år skal der også åbne en klinik på Slagelse Sygehus.
  • Klinikken har tilknyttet en overlæge i kardiologi, en overlæge i endokrinologi, en 1. reservelæge med kommende specialisering i endokrinologi, en hjertesygeplejerske og en endokrinologisk sygeplejerske.
  • Man skal henvises til klinikken enten fra egen læge eller fra andre afdelinger på Holbæk Sygehus.