Anders Hjorth Westh (tv) og Nicolaj Holm Faber (th) er startet hos Steno Diabetes Center Sjælland. De skal være med til at understøtte og udvikle vores tværsektorielle samarbejde i Region Sjælland.

Flere kræfter til det tværsektorielle samarbejde

3. oktober 2022

Den 1. oktober har vi budt velkommen til to nye medarbejdere hos Steno Diabetes Center Sjælland. Nicolaj Holm Faber og Anders Hjorth Westh. De skal begge være med til at understøtte og udvikle vores tværsektorielle samarbejde i Region Sjælland.

Et kendt ansigt

Nicolaj Holm Faber er sandsynligvis et kendt ansigt for mange, særligt i kommunerne. Igennem de seneste 16 år har han været ansat ved Komiteen for Sundhedsoplysning, hvor han særligt har arbejdet med borger- og patientrettede sundhedsindsatser i kommunalt regi. Altid med fokus på at forbedre borgerens rejse igennem systemet.

Dette blik bringer Nicolaj Holm Faber med sig, når han skifter spor fra at arbejde i et overordnet og generelt perspektiv til et mere fokuseret område hos Steno Sjælland:

– Jeg ser frem til dette fokusskifte, hvor jeg nu skal spore mig ind på et mere afgrænset felt med diabetes som omdrejningspunkt. Jeg glæder mig til at bringe min erfaring i spil i denne nye kontekst, siger Nicolaj Holm Faber og fortsætter:

– Jeg ser et stort potentiale i det tværsektorielle samarbejde, og jeg håber, at jeg hos Steno Sjælland kan være med til at udfolde det regionale kommunale samspil endnu mere, til glæde og gavn for borgerne i Region Sjælland.

En ny profil med regionalt anker

Anders Hjorth Westh kender allerede Region Sjælland indefra. Han kommer fra et job i Regionshuset, hvor han har været ansat i Sundhedsstrategisk Planlægning med fokus på patientsikkerhed og kvalitetsudvikling – både i sygehusregi og i samarbejde med praktiserende læger og lægevagten i Region Sjælland.

Skiftet til Steno Sjælland sker med et ønske om at arbejde med kvalitetsudvikling knyttet til en konkret sygdomsspecialisering, samt en ambition om at være med til at styrke tværsektoriel samarbejde og netværksdannelse i regionen.

– Jeg glæder mig til at blive en del af Steno Sjælland og bidrage til det spændende og vigtige arbejde, der bliver lavet for personer med diabetes. Jeg ser gode muligheder for at bruge mine kompetencer og glæder mig til at bruge dem på et nyt felt, men i samme arena. Jeg ser også frem til at arbejde endnu mere tværsektorielt, herunder at komme tættere på praksissektoren, siger Anders Hjorth Westh.

Hos Steno Sjælland er begejstringen også stor:

– Jeg glæder mig meget til at byde Nicolaj og Anders velkommen til SDCS. Det tværsektorielle samarbejde er et kerneområde hos os, og med ansættelsen af Nicolaj og Anders får vi mulighed for at styrke dette arbejde yderligere. De kommer begge med stor erfaring og et fantastisk engagement, som både vi og vores samarbejdspartnere vil komme til at nyde gavn af. Jeg håber, at der bliver taget godt imod dem alle steder, siger Janne Kunchel Lorenzen, programchef for SDCS’ sammenhængende indsats.