Et nyt initiativ skal stille skarpt på systematisk screening for autonom neuropati hos personer med diabetes.

Først i Danmark: Nyt initiativ skal systematisk screene for autonom neuropati hos personer med diabetes

7. april 2022

Steno Diabetes Center Sjælland søsætter et nyt initiativ om screening for autonom neuropati hos personer med diabetes. Projektet er det første af sin art i Danmark, idet der indtil nu ikke har været en systematisk screening på området.

Der er en del af menneskets nervesystem, vi ikke kan kontrollere bevidst. Det kaldes det autonome nervesystem og består af nerver, der blandt andet kontrollerer vores indre organer, vejrtrækning, puls, blodtryk, hjertefunktion, kropstemperatur og svedproduktion mv.

Når en person får skader eller forstyrrelser her kaldes det autonom neuropati. Typiske symptomer er besvær med at tømme sin blære, kraftig svedudbrud i forbindelse med måltider, høj puls ved hvile og lav puls ved aktivitet, kvalme og/eller opkast efter måltider, hyppig diarré og seksuelle problemer for begge køn. Og for personer med diabetes kan det også påvirke evnen til at mærke, når blodsukkeret er lavt.

Risikoen for at udvikle autonom neuropati hænger sammen med alder, hvor længe man haft diabetes, og hvordan ens blodsukker er behandlet. Man kan ofte ikke mærke, at man har neuropati før sent i forløbet.

Tidlig opsporing er nøglen

Tidlig opsporing er afgørende, fordi den mest effektive behandling, til at begrænse sygdommens udvikling, er intensiv blodsukkerkontrol, før der kommer symptomer. Derfor er anbefalingen en årlig screening for at finde frem til de patienter, der i særlig grad har brug for intensiv behandling og kontrol.

Her er det nye initiativ et vigtigt skridt i den rigtige retning:

– Vi er meget begejstrede for, at vi med dette projekt får sat øget fokus på diabetisk autonom neuropati. Vores håb er, at projektet vil bidrage til etablering af en mere systematisk screening på området fremadrettet, så vi kan give en hurtigere og mere målrettet hjælp, siger Lise Tarnow, centerdirektør hos Steno Diabetes Center Sjælland.

Initiativet skal afprøve en systematisk screening, som forhåbentlig kan være med til at forbedre opsporingen af patienter med autonom neuropati i tidligt stadie. Målet er at kunne tilbyde disse patienter forebyggende behandling efterfølgende, mens de patienter, som har lav risiko for autonom neuropati, kan blive fulgt i et mindre intensivt forløb.

100 personer med i pilotprojekt

Første skridt i initiativet er et pilotprojekt, som er forankret på Sjællands Universitetshospital Køge. Her bliver 100 personer, der har været til sammedagsscreening på Endokrinologisk Ambulatorium, inviteret til at deltage i en undersøgelse af ca. 20 minutters varighed. Patienten får her målt sin hjerterytme ved brug af et såkaldt vagusapparat. Hvis undersøgelsen viser tegn på autonom neuropati, bliver patienten tilbudt yderligere undersøgelser i form af et EKG, en glukosesensor i 10 dage og døgnblodtryksmåling. Patienten bliver også bedt om at udfylde et spørgeskema for at afklare eventuelle symptomer.

Vagusapparatet måler patientens hjerterytme.

– Vi forventer, at ca. 30% af patienterne, der deltager i projektet, vil vise tegn på autonom neuropati. Afhængig af deres symptomer vil de blive viderehenvist til andet relevant speciale og få lagt en behandlingsplan, fortæller specialeansvarlig overlæge og centerchef Urd Kielgast fra Sjællands Universitetshospital Køge, som er tovholder på pilotprojektet.

Pilotprojektet er planlagt til at køre det sidste halvår af 2022. Erfaringerne vil blive brugt til at tilpasse initiativet, så det forhåbentligt kan rulles ud til de øvrige diabetesambulatorier i Region Sjælland og blive et tilbud til alle patienter i målgruppen.

Vil du høre mere om projektet, kan du kontakte projektleder Gry Maria Hoffmeier på gmhf@regionsjaelland.dk

Fakta boks

  • Initiativet begynder med et pilotprojekt på Endokrinologisk Ambulatorium på Sjællands Universitetshospital, Køge.
  • I pilotprojektet vil 100 patienter i målgruppen blive tilbudt screeningen.
  • Screeningen består af en undersøgelse af ca. 20 minutters varighed, hvor patientens hjerterytme måles ved brug af et vagusapparat.
  • Patienter, som får påvist autonom neuropati, tilbydes yderligere undersøgelser (EKG, glukosesensor i 10 dage, døgnblodtryksmåling), samt et spørgeskema til at afklare patientens symptomer på autonom neuropati.
  • Der er tidligere blevet gennemført tilsvarende screeninger som forskningsprojekter, men dette initiativ er det første i Danmark, der skal screene systematisk på et ambulatorie.