Fusionsklinikken, som ligger i Psykiatrisygehuset i Slagelse, behandler som det første sted i landet, diabetes og psykisk sygdom under samme tag. Indsatsen skal øge sundheden for en meget udsat gruppe borgere.

Første klinik i Danmark samler behandling af diabetes og psykisk sygdom

7. september 2020

Den nyåbnede Fusionsklinik vil gøre op med, at borgere med både diabetes og psykisk sygdom ifølge flere undersøgelser har langt større risiko for at få komplikationer og dø af sin diabetes og generelt har ringere livskvalitet, end personer som kun lider af diabetes.

Patienterne får i klinikken både psykiatrisk behandling, der blandt andet omfatter udredning, justering af medicin og samtaler. Og samtidig er diabetesbehandlingen den samme som ved en almindelig diabetesklinik på sygehuset. Det vil sige screening for diabeteskomplikationer i øjet, fødderne og nyrerne samt tjek af blandt andet blodsukkeret, kolesteroltal, blodtryk og vægt.

– Vi ved, at der kan være mange udfordringer, når man lever med flere sygdomme samtidig. Derfor er jeg meget glad for, at vi har lavet Fusionsklinikken, der tænker ud af boksen og giver vores sårbare borgere et tilbud skræddersyet til netop deres situation. Det betyder, at borgere, der for eksempel kæmper med skizofreni og type 2-diabetes, kan få hjælp samme sted, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

En integreret indsats på tværs

Fusionsklinikken samler og integrerer begge specialer i behandlingen. Den udføres af et tværfagligt team, der tilsammen har erfaring med både psykisk sygdom og diabetes, og som mødes med patienten og eventuelt pårørende for sammen at lægge en behandlingsplan. Klinikken arbejder også tværsektorielt og kan fx lave videomøder med praktiserende læge, socialpsykiatrien og kommunens sundhedstilbud for at koordinere behandlingen.

– Kommunikationen på tværs af specialer, afdelinger og sektorer ender ofte i misforståelser, hvis den da ikke helt udebliver. I den nye klinik har vi langt større mulighed for i fællesskab at finde den bedste løsning, der tager højde både for de psykiske aspekter, diabetesbehandlingen og patientens overskud, fortæller Christina Buchholt Renstrøm, der er centerchef for psykiatrien i Steno Diabetes Center Sjælland, overlæge i psykiatri og daglig leder af Fusionsklinikken.

Fusionsklinikken bliver bemandet af mange forskellige faggrupper, bl.a. speciallæger fra psykiatrien og endokrinologi, sygeplejersker, en diætist, fodterapeut, socialrådgiver m.fl.

Ekstra hjælp når livet gør ondt

Fusionsklinikkens arbejde bygger på den såkaldte F-ACT-model, der går fleksibelt og vedholdende til hver patient.

– Vi ved, at de mest sårbare patienter har svært ved at opsøge behandlingssystemet. Hos os rykker diabetessygeplejerske og psykiatrisk sygeplejerske derfor ud fx til patientens eget hjem som en slags udekørende funktion, hvis vores patienter ikke er i stand til at møde op på klinikken. Kort sagt intensiverer vi behandlingen, når det går dårligt, og nedjusterer senere, når man har det bedre igen, siger Christina Buchholt Renstrøm.

En differentieret tilgang til behandlingen er netop et af kerneelementerne i Steno Diabetes Center Sjælland.

– Vi tror på, at man bliver nødt til at behandle folk forskelligt for at skabe lighed i sundhedsvæsnet. Et traditionelt behandlingstilbud er ikke lavet til, hvis man fx har det psykisk rigtig dårligt og af denne grund udebliver fra sin diabeteskontrol. Derfor ender det desværre ofte i, at vi taber de mest sårbare på gulvet. Jeg er derfor meget glad for, at vi har fået Fusionsklinikken op at stå, afslutter Lise Tarnow, centerdirektør i Steno Diabetes Center Sjælland.

Læs mere om tankerne bag Fusionsklinikken her.

Kontaktoplysninger for pressen

Region Sjællands pressevagt, tlf. 57 87 50 52

Lise Tarnow, centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland,
e-mail: litar@regionsjaelland.dk, telefon:93576387.

Christina Buchholt Renstrøm, speciallæge i psykiatri og centerchef for Steno Diabetes Center Sjælland, psykiatrien,
e-mail: cbrd@regionsjaelland.dk, telefon: 40493301.

Fakta om Fusionsklinikken

  • Fusionsklinikken er forankret under Psykiatrien Vest og drives i tæt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland og Ambulatorium for Hormonsygdomme på Slagelse Sygehus.
  • Fusionsklinikken er bemandet af en speciallæge i psykiatri og en speciallæge i endokrinologi, sygeplejersker med speciale i henholdsvis diabetes og psykiatri og en sekretær, en diætist, en fodterapeut. Snart ansættes også en socialrådgiver, fys- og ergoterapeut og fra 1. september to medarbejdere med brugerbaggrund.
  • Målgruppen for klinikken er patienter med samtidig diabetes og svær psykisk sygdom, som det kan være svært at fastholde i traditionelle behandlingstilbud.
  • Det er et 3-årigt projekt, der løber fra 2020-2022, og ved fuld indfasning forventes 200 patienter tilknyttet. Fusionsklinikken evalueres i 2022 med henblik på at overgå til drift.
  • Region Sjælland har netop besluttet at styrke distriktspsykiatrien ved bl.a. at prioritere en del af finanslovsmidlerne til at oprette såkaldte F-ACT teams (fleksibel, udgående og opsøgende ambulant behandling), hvor flere hjælpes tæt på eget hjem. En metode, Fusionsklinikkens arbejde også bygger på, hvor man kan skrue op og ned for behandlingsindsatsen til den enkelte, herunder køre ud til patienten når der er behov.