Anja Weirsøe Dynesen er leder af det aktuelle forskningsprojekt, hvor der er fokus på overvægt blandt ældre.

Fokus på overvægt blandt ældre på plejecentre

16. marts 2021

Et nyt forskningsprojekt, finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland, undersøger forekomsten af type 2-diabetes og overvægt hos beboere på plejecentre i Region Sjælland. I dag eksisterer der kun meget lidt viden om netop dette, og håbet er at kunne øge de ældres livskvalitet.

Gennem flere år har der i Danmark været stor opmærksomhed på småtspisende ældre og de problemer, det kan medføre for de ældres livskvalitet og sundhedstilstand. Men med en befolkning, som generelt har stadig flere og større problemer med overvægt og svær overvægt, ofte fulgt af type 2-diabetes, har man mistanke om, at en større gruppe af ældre på landets plejecentre har samme problemer. Man ved det imidlertid ikke med sikkerhed.

– Der er rigtigt mange gode grunde til at fokusere på de småtspisende ældre. Det er et reelt og alvorligt problem, som vi kender ganske meget til. Men vi ved meget lidt om den modsatte ende af spektret, og det skal dette projekt rette op på. Overvægt og type 2-diabetes gør de ældre mere sårbare, og hvis det kombineres med tab af muskelstyrke, som man ser hos mange ældre, kan det give en øget risiko for fald, mindske de ældres fysiske formåen og give et øget plejebehov, forklarer lektor Anja Weirsøe Dynesen fra Ernærings- og Sundhedsuddannelsen i Sorø, Professionshøjskolen Absalon, som er leder af det aktuelle forskningsprojekt.

Projektet, som udgår fra Professionshøjskolen Absalon, støttes af Steno Diabetes Center Sjælland.

Der mangler reel viden på området

Projektet foldes ud på plejecentrene i hhv. Roskilde, Vordingborg og Sorø Kommune. Her kortlægger plejepersonalet bl.a. beboernes BMI. Det kombineres med et databasestudie af forekomsten af type 2-diabetes blandt beboerne på hele Region Sjællands plejecentre. Formålet med projektet er nemlig at blive klogere på forekomsten af overvægt og type 2-diabetes hos de ældre på plejecentrene, og undersøge hvordan dette spiller ind på deres hverdagsliv og oplevede livskvalitet.

– Det er vigtigt at få reel viden på det her område. Vi forventer, at projektet vil give os et billede af forekomsten af type 2-diabetes og overvægt på plejecentrene i vores region, men også et indblik i hvordan personalet arbejder med det i hverdagen, og hvordan det påvirker borgernes dagligdag. Det vil være et godt fundament for vores videre arbejde med området, siger programchef Janne Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Der er udviklet særlige diæter til ældre med diabetes, men der eksisterer ikke så stor viden om, hvordan og hvor meget diæterne benyttes i praksis på plejecentrene. Derfor vil man i projektet lave fokusgruppeinterviews med plejepersonalet og spørge om bl.a. dette.

Handler om livskvalitet – ikke slankekure

Anja Weirsø Dynesen understreger dog, at projektet ikke handler om slankekure eller er et forsøg på at tvinge en særlig livsstil ned over de ældre på regionens plejecentre:

– Projektet fokuserer på de ældres livskvalitet. Vi vil gerne undersøge, om der er ældre, som er generet af deres overvægt og hvilke problemer, det i givet fald skaber i deres hverdag. Derfor laver vi også interviews med nogle af de ældre, som er enten overvægtige eller svært overvægtige, siger Anja Weirsøe Dynesen.

Hvis behovet viser sig at være der, kan viden fra dette projekt bruges til at målrette indsatser mod gruppen i senere projekter, forklarer hun videre:

– På sigt vil vi gerne arbejde videre med måltidet, forstået på den måde, at vi fx kunne arbejde med at udvikle specialmåltider, som er målrettet til denne gruppe. Men det er jo også sådan, at kost og aktivitet ofte går hånd i hånd, og man kunne også i et senere projekt undersøge mulighederne for at lave fysiske aktiviteter rettet mod denne gruppe af ældre.

Et voksende problem

Forskningsprojektet følges af en referencegruppe, som er tæt på problematikken i hverdagen: I gruppen sidder således to repræsentanter fra leverandører af mad til ældre, en repræsentant fra FOA, som organiserer medarbejderne i plejesektoren, en repræsentant fra Region Sjællands Ældreråd samt en docent fra Københavns Professionshøjskole med stor forskningserfaring med netop ældre.

– Det her er et komplekst og følsomt område, som vi ikke har så stor viden om. Men blandt de deltagende kommuner er der en klar fornemmelse af, at vi står med en voksende gruppe af overvægtige og svært overvægtige plejekrævende ældre. Håbet er selvfølgelig, at de erfaringer, vi gør os i dette projekt, kan bruges til at udvikle plejetilbud, som kan øge livskvaliteten og give de ældre en bedre hverdag. Sandsynligvis vil vores fund også kunne overføres til plejekrævende ældre, som stadig bor i egen bolig – og dermed være relevante for en endnu større gruppe af ældre, siger Anja Weirsøe Dynesen.

Projektet omfatter i alt knap 1.000 ældre på plejecentre i de tre deltagende kommuner. Dataindsamlingen er gået i gang i februar 2021 og fortsætter efter planen med interviews med ældre og plejepersonale, som går i gang efter påsken 2021. Projektets resultater forventes at blive præsentere i løbet af efteråret 2021.

Kontakt

Hvis man vil vide mere, kan man kontakte lektor Anja Weirsøe Dynesen fra Professionshøjskolen Absalon på andy@pha.dk eller  programchef Janne Kunchel Lorenzen fra Steno Diabetes Center Sjælland på jalor@regionsjaelland.dk.