Steno Diabetes Center Sjælland har afholdt deres første forskningskonference for borgere.

Forskning er noget vi er sammen om

12. oktober 2022

Steno Diabetes Center Sjælland har netop afviklet den første forskningskonference rettet mod regionens borgere. Signalet er tydeligt: Forskerne skal ned fra elfenbenstårnet og ud at møde dem, forskningen i sidste ende drejer sig om. Og omvendt: Borgerne skal give deres input til forskerne for at gøre deres projekter endnu skarpere.

Det er en mørk og regnvåd oktoberaften i Ringsted – i virkeligheden på ingen måder en aften, der lokker dig op af sofaen og ud på landevejen. Ikke desto mindre vidner det fyldte konferencerum om, at borgerne i Region Sjælland gerne vil vide mere om, hvad den nyeste diabetesforskning byder på. Vi er til Steno Diabetes Center Sjællands første forskningskonference for borgere, og lokalet summer af både forventningsfulde tilhørere og smånervøse forskere, som om lidt skal præsentere deres projekter.

– Vi vil gerne vise borgere med diabetes og deres pårørende, hvad det er for nogle forskningsprojekter, som foregår rundt omkring i regionen. Det handler om at gøre vejen mellem borgerne og forskerne kortere. Dels fordi vi gerne vil fortælle om, hvad forskerne konkret laver – og dels for at trække på borgernes egne erfaringer og give dem indflydelse på forskningsprojekterne, så de i sidste bliver endnu mere relevante for målgruppen, siger senior forskningskonsulent ved Steno Diabetes Center Sjælland, Anne-Louise Bjerregaard.

Forskning tæt på borgerne
Aftenen byder på fire oplæg fra forskerne. Det er meget forskellige projekter, men fælles for dem alle er, at projekterne er tæt på borgernes liv med diabetessygdom. Et projekt har fokus på tidlig forebyggelse og handler om at give børn sunde og aktive vaner. Et andet drejer sig om inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen af diabetiske fodsår, mens et tredje afprøver en fællesklinik til koordineret behandling af diabetes og hjertekarsygdom. Aftenens sidste forskningsprojekt fokuserer på online træningsfællesskaber til borgere med diabetes.

– Vi har et meget stort fokus på, at de forskningsprojekter, Steno Diabetes Center Sjælland er involveret i, skal være tæt på og relevante for borgere med diabetes. Derfor har vi blandt andet nedsat en patientfølgegruppe til vores forskningsråd, og det er dem, som har taget initiativ til den her konference: De sidder med, når der skal uddeles forskningsmidler – altså når projekterne startes op. Men de vil også gerne høre mere om, hvordan projekterne udvikler sig, og hvad de resulterer i, forklarer konsulent og forsker ved Steno Diabetes Center Sjælland, Sara Fokdal Lehn.

Ud over den fysiske konference, hvor der denne aften er plads til cirka 70 borgere fra hele Region Sjælland, bliver konferencen også livestreamet. På den måde kan de borgere, som enten har for langt til Ringsted eller har svært ved at komme ud af døren, også være med.

Ny viden og nyt netværk
Efterhånden som programmet skrider frem, er der stor spørgelyst – både fra salen og fra de personer, som følger via streamingen. Der er både kommentarer, ideer og ikke mindst masser af interesserede spørgsmål til forskerne bag alle fire projekter.

Johnny Nielsen var én af de borgere, der fik stort udbytte af konferencen.

– Jeg er jo en nysgerrig sjæl – og hvem ved? Måske lærer man noget nyt sådan en aften, lyder det muntert fra Johnny Nielsen, der er kørt hele vejen til konferencesalen i Ringsted fra sit hjem i Hårlev på Stevns.

Johnny har type 2-diabetes og har haft diagnosen siden 2010. Selvom han betegner sig selv som både nysgerrig og god til at opsøge informationer om sygdom og behandling, så synes han selv, at han får et stort udbytte af aftenen:

– Der er virkelig mange relevante informationer. Det er spændende at høre om, og man kan tydeligt mærke, at forskerne brænder for det her. Det er vigtigt, at de deler deres viden, så flere kan få gavn af den – og så er en aften som den her også en fin mulighed for at møde andre med diabetes og lære lidt af hinandens erfaringer med at leve med sygdommen,” siger han.

Stof til eftertanken
Aftenen hilses også velkommen af forskerne. På forhånd var håbet, at de fremmødte borgere kunne bidrage til videreudvikling af projekterne, og ph.d.-studerende Sofie Rath Mortensen tager meget med sig hjem – og så får hun også trænet sine formidlingsevner, fortæller hun:

Ph.d.-studerende Sofie Rath Mortensen holder oplæg om projektet online træningsfællesskaber til borgere med diabetes.

– Det er en rigtig god øvelse at blive tvunget til at tænke i formidling til de personer, som vores forskning i sidste ende drejer sig om og henvender sig til.

Sofie er med i projektgruppen bag et projekt med online træningsfællesskaber til borgere med diabetes. Online træning gør det muligt at lave fysisk træning hjemme i dagligstuen, i sommerhuset, eller hvor man måtte opholde sig. Til gengæld mangler man ofte det sociale fællesskab, der fx ligger i det traditionelle foreningsliv og spiller en vigtig rolle for, at man fastholder sine sunde vaner. Projektgruppen har med succes kombineret de to ved at lave små træningsgrupper, der danner rammen om et online socialt fællesskab efter den fysiske træning. Projektet er afprøvet i en pilotform med i alt tyve deltagere, og håbet er at lave en større afprøvning med langt flere deltagere. Derfor er aftenens mange kommentarer fra salen og livestreamen vigtige:

– Sådan en aften giver mig virkelig stof til eftertanke. Vi håber på at få lejlighed til at lave en opskaleret version af vores pilotprojekt, og i den sammenhæng er det meget spændende at mødes med en stor gruppe af de personer, som vi gerne vil involvere i projektet: Deres input er vigtige, fordi de sidder med svarene på, hvordan vi gør projektet interessant for dem.

”Keep up the good work”
Efter næsten tre timers konference er det ved at være tid til at runde aftenen af. Inden Sara Fokdal Lehn og Anne-Louise Bjerregaard siger tak for i aften, spørger de deltagerne, hvad de tager med sig hjem. Flere af de fremmødte peger på specifikke detaljer fra de enkelte projekter, eksempelvis informationer om forebyggelse af fodsår, som var nye for dem.

Fra livestreamen kommenterer en tilhører, at det har været dejligt at kunne konstatere, at man ikke er helt alene med at leve med diabetessygdom, som den enkelte ellers ofte føler sig. Og endelig opsummeres hele aftenen i en afsluttende kommentar:

”Det er fantastisk at se og høre, at der så mange gode projekter i gang her i regionen. Keep up the good work!”

Mere forskning

Du kan læse meget mere om en lang række af de forskningsprojekter, som støttes af Steno Diabetes Center Sjælland på vores hjemmeside.

Her kan du også høre podcasten ”Diabetesforskerne”, og du kan blive klogere på vores forskningsstrategi og forskningsråd.

Alt sammen på www.stenosjaelland.dk/forskning