Steno Diabetes Center Sjælland har nedsat et tværfagligt forskningsråd, hvis opgave er at understøtte forskningsområdet under SDCS.

Forskningsrådet har udarbejdet en forskningsstrategi for SDCS. Den er tænkt sammen med strategien for forskning i Region Sjælland og er med til at understøtte den retning, der er valgt for hele regionen.

SDCS skal skabe og gennemføre klinisk og praksisnær forskning til gavn for patienterne. Der skal forskes i både nye behandlingsformer, ny teknologi, organisering og opbygning af tilbud, samarbejde på tværs og patienternes oplevelse af mødet med sundhedsvæsenet.​

“Diabetesforskerne – en podcastserie”. Lyt til sæson 1 her

“Diabetesforskerne – en podcastserie”. Lyt til sæson 2 her

“Diabetesforskerne – en podcastserie”. Lyt til sæson 3 her