Steno Diabetes Center Sjællands Forsknings-opstartsstipendier

Baggrund og formål

SDCS ønsker at understøtte nye forskningsprojekter, der kan bidrage til nye eller eksisterende miljøer inden for diabetesforskning i Region Sjælland. Du kan søge opstartsstipendium af op til 100.000 kr. svarende til ca. tre måneders arbejdsindsats, hvis du har en relevant forskningsidé, men mangler midlerne til protokolskrivning og opbygning af relevante forskningssamarbejder.

Hvilke forskningsprojekter støttes af SDCS?

Missionen for forskning i SDCS er at bidrage aktivt til visionen for SDCS, som er:

  • At øge livslængde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes – uanset bopæl og socialøkonomisk status
  • At mindske sårbare personers risiko for at udvikle diabetes og derved reducere ulighed i sundhed

For at forskning kan blive støttet af SDCS, skal projektidéen tale ind i denne mission og adressere forebyggelse og behandling af diabetes, eller have fokus på organisation af de dele af sundheds- og socialvæsenet, der berører personer med diabetes. Se vores forskningsstrategi og nogle af de tidligere støttede projekter her. Målet er, at forskning i SDCS bidrager til at ændre praksis for mennesker med diabetes. Det er derfor vigtigt, at forskningsprojekter allerede i planlægningsfasen har fokus på den eksisterende praksis i sundhedsvæsnet, og hvordan nye erfaringer potentielt kan implementeres.

Foruden at understøtte centerets mission skal din projektidé inddrage –  eller planlægge at inddrage – relevante interessenter, herunder borgere, patienter og professionelle på tværs af faggrupper. Vi arbejder for, at personer med diabetes oplever, at der er mere sammenhæng i deres behandlingsforløb og tror på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi vil derfor skabe målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Læs fx vores rapport der samler viden om sårbarhed og diabetes.

Det er tillige vores mål, at forskning støttet af SDCS udnytter den ressource, der ligger i borgere og patienters levede erfaringer. Når forskningsprojektet igangsættes efter stipendiat-perioden, bør borgere og patienter indgå i en eller flere dele af forskningsprojektets faser, herunder i vurdering af relevansen af det enkelte forskningsprojekt, projektets fokus samt fortolkning, formidling og implementering af resultater. Det bør fremgå af ansøgningen, hvordan brugerinvolvering tænkes ind i forskningsprojektet og eventuelt også i stipendiatperioden, hvis muligt.

Hvad kan der søges støtte til

Opstartsmidlerne kan anvendes til opstart af nye projekter eller etablering af nye forskningsnetværk, herunder udarbejdelse af projektprotokoller, opbygning af tværgående samarbejder, brugerinvolvering og eventuel pilotafprøvning.

Der kan ikke søges midler til vejledningsarbejde fra seniorforskere. Der kan heller ikke søges midler til deltagelse i kurser og konferencer.

Hvem kan søge

Forskningsprojektet skal være forankret i Region Sjællands sundhedsvæsen (sygehus, kommune, almen praksis mv.) og/eller forskningsmiljøer. Affiliering for forskeren (eller forsker in spe) skal i stipendiat-perioden være helt eller delvist inden for regionens grænser. I forbindelse med klargøring af ph.d. projekter skal mindst én vejleder være affilieret i et forskningsmiljø eller sundhedsvæsnet inden for Region Sjællands grænser. Både stipendiat og vejleder kan ansøge.

Bedømmelseskriterier

SDCS tildeler opstartsstipendier til både nye og etablerede forskere og fagprofessionelle, der har en projektidé, som taler ind i centerets mission. Du skal planlægge inddragelse af borgere og patienter samt relevante faggrupper i forskningsprojektet. Der vil desuden blive lagt vægt på relevant forskningsmæssig vejledning af projektet.

Ansøgning

Der uddeles årligt fem opstartsstipendier af op til 100.000 kr.

Ansøgning af opstartsstipendium kan søges løbende over året, og vi vil bestræbe os på at besvare din ansøgning inden for 14 dage.

Ansøgningsskemaet finder du her: https://www.efond.dk/sdcs/.