Forskning

Behandling af diabetiske nervesmerter i underbenene med perineural incobotulinumtoksin-A

Formål

Mindst 10-15% af personer med diabetes vil opleve nervesmerter, som følge af deres sygdom. Den nuværende medicinske behandling er ofte utilstrækkelig, og kan give generende bivirkninger. I de senere år har man forsøgt at behandle nervesmerter med botulinumtoksin (pølsegift på dansk) ved at sprøjte stoffet ind i underhuden i det smertefulde område. Behandlingen indebærer mange stik, hvilket kan være smertefuldt og tidskrævende. Ved i stedet at behandle nerven, der forsyner området med følesans, er det måske muligt at give samme effekt med et enkelt stik.

Formålet med forsøget er derfor at undersøge, om indsprøjtninger med stoffet incobotulinumtoksin-A omkring iskiasnerven, er en effektiv og sikker behandling til at lindre diabetiske nervesmerter i underbenene, samt om behandlingen har effekt på depression, dagligdags aktiviteter, fysisk aktivitet og livskvalitet.

Metode

Studiet er et randomiseret, blindet, placebokontrolleret lægemiddelforsøg hvor deltagere tilfældigt tildeles behandling med enten det aktive stof eller placebo.

Begge underben behandles 2 gange, med 12 ugers mellemrum og der indsamles løbende data fra spørgeskemaer, dagbøger samt kliniske undersøgelser.

Samarbejdspartnere

Indsatsen er et samarbejde mellem:

  • Neurologisk Smerteklinik, Rigshospitalet Glostrup
  • Diabetes Ambulatoriet, Sjællands Universitetshospital Køge
  • Endokrinologisk Afd., Nykøbing F. Sygehus
  • Endokrinologisk Afd., Rigshospitalet Glostrup

Brugerinvolvering

Der indsamles i hele forløbet feedback fra deltagere, både via uformelle interviews, og strukturerede Patient Reported Outcome Measures (PROM) skemaer. Tilbagemeldingerne vil blive brugt til at forbedre deltagernes oplevelse i forsøget, samt at tilrettelægge efterfølgende projekter og studier.

Tidsplan

Forår 2023 – udgangen af 2024.

Forskningsansvarlig

Thomas Peter Enggaard

Ph.D. Ledende Overlæge, Klinisk lektor

Tværfagligt Smertecenter, Anæstesiologisk Afd, SUH Køge

E-mail: teng@regionsjaelland.dk

Kontakt person:

Marc Klee Olsen

Læge & Ph.D-studerende

Neurologisk Smerteklinik, Rigshospitalet Glostrup

E-mail: Marc.klee.olsen@regionh.dk

Støttet af

Steno Diabetes Center Sjælland, Region Sjælland

Merz Pharmaceuticals GmbH

Toyota-Fonden

Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond

Læs mere om